Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre revir lämpliga för vargjakt i länet

Beslutar Naturvårdsverket om jakt på varg i början av nästa år så föreslår länsstyrelsen i Örebro tre revir i länet. Det är Kindla-, Villingsberg- och Hedbynreviren.Länsstyrelsen föreslår även jakt öster om Nora-reviret.

Annons

Naturvårdsverket har bett om synpunkter för en eventuell jakt med utgångspunkt från genetisk status, tätheten på vargbestånden samt socioekonomiska konsekvenser.

– Kindlareviret återfinns i den tätaste delen av vargstammen och har haft stationär varg sedan 1993, skriver länsstyrelsen.

Inavelsgraden är högre än genomsnittet i Kindlareviret, Villingsberg och i Hedbynreviret öster om Lindesberg.

I ett område i Örebro län norr om E 18 via Loka och upp till Gåsborn norr om Hällefors ligger sex vargrevir gräns mot gräns.Runt Kopparberg finns en smal korridor mellan Kindla- och Klotenreviret, Hedbynreviret följer sydost om Kloten.

Söder om E 18 ligger tre vargrevir i västra delen av länet, men de nämns inte som lämpliga för en eventuell jakt. I syd och sydöstra länet räknat från Örebro finns inga vargrevir eller närhet till något.

I de tre reviren som kan vara aktuella finns inga exakta uppgifter om hur många vargar som finns. Däremot att samtliga föryngrats med konstaterade valpkullar.

Den uppskattning som finns över populationen i de elva vargreviren i Örebro län säger länsstyrelsen att det finns totalt minst 44 stycken.

I Kindla har inga vargangrepp på tamdjur skett 2012 eller 2013 medan det har skett i de två andra reviren.

Länsstyrelsen föreslår även att en licensjakt ska kunna riktas mot ett avgränsat område öster om Norareviret.

Myndigheten kan inte avgöra om det är Noravargar som rör sig där eller om det är en ny etablering.

– Om vargparet inte är genetiskt värdefullt är området lämpligt för licensjakt i förhållande till socioekonomiska konsekvenser. Antalet djurbesättningar är högt och i området har varg uppträtt regelbundet oskyggt och angrepp på tamdjur har konstaterats vid fyra tillfällen 2013, skriver länsstyrelsen.

I detta område samt vid Hedbynreviret har två fjolårsvalpar skjutits under året i enlighet med jaktförordningens paragraf 28. Den reglerar möjligheten att freda tamdjur från rovdjur.

Totalt har nio säkerställda

vargangrepp på tamdjur skett i länet. Svenska rovdjursföreningen reagerade omgående på Naturvårdsverkets förfrågan till länsstyrelserna.

– Knappt hade riksdagen lyft sina fingrar från omröstningsknapparna om ”vargproppen” så var Naturvårdsverket framme och begärde in förslag från varglänens länsstyrelser vilka vargrevir inom respektive län som skulle vara lämpliga att ta bort, skriver rovdjursföreningen.

För områdena som föreslås för eventuell jakt i Örebro län sammanfattas: ”Inget av nämnda revir har ställt till med något allvarligare.

Vargjakten i modern tid

I januari månads inledning 2010 påbörjades den första vargjakten i modern tid i Sverige. Ett knappt 30-tal djur skulle få skjutas under denna licensjakt som var över efter ett par dagar. Det var i huvudsak i Dalarna och Värmlands län jakten bedrevs.

Även 2011 bedrevs licensjakt på varg och det provocerade EU-kommissionen och EU:s miljölagstiftning.

2012 förekom ingen jakt.

I år, 2013, skulle en så kallad urvalsjakt ske på totalt 16 vargar i 8 revir. Den blev snabbt avblåst efter att Världsnaturfonden, Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen överklagat Naturvårdsverkets jaktbeslut.

Mer läsning

Annons