Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staten bör ta tillbaka makten över skolan

Vänsterpartiet har en välkommen kritisk inställning till vinstuttag i skolan. Vi i Lärarnas Riksförbund menar att vinst ska återinvesteras i verksamheten eller att det tydligare ska regleras hur skattefinansierade resurser får användas i skolan.

Annons

Alltför stort fokus i Vänsterpartiets skoldebatt har dock legat på vinstfrågan. Den är viktig, men det finns mer att diskutera.

Exempelvis borde partiet lyfta det viktiga budskapet att skolan måste få en starkare statlig finansiering och styrning för att öka likvärdigheten. I denna fråga har vi i Lärarnas Riksförbund samma syn som Vänsterpartiet.

Sverige måste ta sig ur det förlamande tillstånd som skolan befinner sig i. Efter det fortsatta fallet i kunskapsmätningarna i PISA visar rapporter från organisationen OECD en rad problem: Läraryrkets villkor har försämrats, antalet lågpresterande elever ökar liksom skillnaderna mellan olika skolor och kommuner. Dessutom menar de utländska experterna att ansvaret för skolan är svåröverskådligt och otydligt.

Det brukar sägas att ”klassresan börjar i klassrummet”.

Men trots att Sverige har relativt små inkomstklyftor och ett avgiftsfritt utbildningssystem så ökar alltså skillnaderna mellan skolor, liksom uppdelningen av elever efter inkomst, föräldrars utbildning och etnicitet.

Kunskap är makt, som den brittiske filosofen Francis Bacon sa för fyra hundra år sedan. Det är lika sant i dag, och kunskap är den mest rättvisa och fredliga vägen till makten.

Och då talar jag om makten att kunna förändra sin egen situation och ha möjlighet att påverka samhället i stort. Skolan ger medborgarna verktygen.

Att våra barn och ungdomar når kunskapsmålen är därför av stor nationell betydelse.

Den svenska skolan kommunaliserades tyvärr efter ett omstritt beslut av en delad riksdag 1989.

Lärarnas Riksförbund var bestämt emot kommunaliseringsbeslutet och strejkade mot förslaget.

Det fanns säkert en del goda intentioner hos dem som drev igenom det i riksdagen, som att besluten kring skolan skulle komma närmare medborgarna. Men så blev det inte.

Ansvaret för skolan fastnade på en mellannivå i 290 olika kommunhus runt om i landet. Många ser att det inte fungerat väl.

Sverige har ett väldigt långtgående kommunalt självstyre. Men vi menar att det finns områden som är av stor nationell betydelse och där det är viktigt att vi har en diskussion om vem som ska vara huvudman för vad.

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund har låtit göra bland alla lärare (oberoende av viket fackförbund de tillhör eller var de arbetar) svarade 81 procent av de tillfrågade lärarna att staten har bäst förutsättningar att vara huvudman för skolan. Och lärarna har goda skäl att vilja ha staten som huvudman.

Sedan kommunaliseringen har kvaliteten på skolan försämrats på ett påtagligt sätt.

Det kommunala huvudmannaskapet har försvagat likvärdigheten och vi ser stora skillnader mellan de kommuner som satsar mest respektive minst på skolundervisningen.

Dagens styrning av skolan är otydlig, som också OECD påpekat.

Man menar att vi i Sverige måste göra något åt det oklara ansvaret för skolan. OECD anser att staten måste ta ett större ansvar för att vända utvecklingen.

Eftersom staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten har vi fått ett dubbelkommando över skolpolitiken.

Vi behöver en stark nationell samordning kring den svenska skolan där elever, lärare och föräldrar kan vara säkra på att skolan är prioriterad oavsett vilken kommun man befinner sig i.

Nu anser OECD att staten måste ta ett större ansvar för att vända utvecklingen. Vi menar att staten måste ta det faktiska ansvaret för styrningen och utvecklingen av skolan. Här vet jag att vi har med oss flera partier i riksdagen.

Vår uppmaning är att sätta i gång och göra det. ”Just do it!” Vi behöver mer samarbete mellan partier som vill se en starkare nationell skola.

För en genomgripande radikal förändring eller för mer statlig finansiering och styrning. För ökad likvärdighet!

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Bo Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons