Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Stort villaområde byggs vid Vättern

Det är stora saker i görningen på Silvernäset vid Vättern. En privat fastighetsägare har planer på att skapa ett villaområde med mellan 70-80 tomter.

Stort villaområde. Så här har markägaren Torbjörn Karlsson tänkt sig villområdet på mellan 70 och 80 tomter på Silvernäset vid Stora Forsa. Illustration: Ritningen arkitektbyrå

I slutet av november fick därför Askersunds kommun in en ansökan om planbesked att upprätta en ny detaljplan på en större fastighet på Silvernäset i Stora Forsa.

Anledningen till det är att fastighetsägaren – Torbjörn Karlsson – vill få möjlighet att bygga upp ett större villaområde på skogsfastigheten.

Torbjörn Karlsson driver företaget Kakel och Natursten i Marieberg, och är bosatt i Fellingsbro-trakten.

Det var i början av januari 2015 som Karlsson fick möjligheten att köpa marken på Silvernäset. Då var planen att han och familjen skulle bosätta sig själva på fastigheten.

– När mina planer blev kända var det många som hörde sig för om att få köpa tomter, både till sig själva och till sina barn, säger Torbjörn Karlsson.

Bland annat är det personer från Motala, Linköping och Askersund som hört av sig till Torbjörn Karlsson om att köpa tomter.

Det var då tanken på ett villaområde för ”vanligt folk” föddes. Karlsson betonar att det inte är ”gräddhyllor” det är frågan om.

– Det är tänkt att bli ett villaområde för vanliga barnfamiljer. Därför finns yta avsatt till en förskola om kommunen är intresserad av att bygga en sådan.

Området saknar kommunalt vatten och avlopp, men el- och teleledningar finns i anslutning till det planerade villaområdet.

– Jag kommer att bygga ett eget vatten- och avloppsnät för området, berättar Karlsson.

Om sedan kommunen vill vara med på ett hörn i det är de välkomna, menar Karlsson.

Hur mycket investeringen i villaområdet går på kan inte Karlsson säga, men han nämner att de mest kostsamma bitarna blir vatten- och avloppsnätet samt bygget av vägar.

Förhoppningen är att uppbyggnaden av området ska kunna komma igång om drygt ett år.

Att markköpet överhuvud taget blev av hänger ihop Torbjörn Karlsson stora naturintresse.

– Jag tycker att Vätterns omgivningar är ett så oerhört vackert område, säger Torbjörn Karlsson, som ursprungligen kommer från Laxåtrakten.

I dag är den fastigheten inte detaljplanerad men gränsar mot två detaljplanerade områden i söder.

Skogsfastigheten i sig berör det gällande strandskyddet på 100 meter, men det önskade detaljplaneområdet ligger utanför strandskyddszonen.

Sydnärkes Byggförvaltning bedömer inte att detaljplanen kommer att inkräkta på friluftslivet och naturvärdena som är av riksintresse.

Förvaltningen har därför föreslagit kommunstyrelsen i Askersund att bevilja att en detaljplan upprättas för området.

Annons
Annons
Annons