Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Behovet ska styra hemtjänsten

God planering är A och O inom hemtjänsten. Ett nytt datasystem ska ta vara på resurserna och ger fördelar för såväl personal som vårdtagare.

Viktiga möten. Rose-Marie Arnesson får besök i sitt hem av Sandra Karlsson som är planerare och undersökterska inom kommunens hemtjänst. Här har planering har stort fokus, för att skapa säkerhet, effektivitet och trygghet.

Inga tveksamheter ska råda. Var och en i hemtjänstgrupperna ska veta vilka insatser arbetsdagen innehåller.

– Allt står tydligt och klart i planeringen. Bara att läsa innantill, säger undersköterska Jenny Rylander.

I dag finns informationen på papper, men inom någon månad ska allt kunna hämtas på surfplattor som personalen har med sig. Dokumentation sker på plats i surfplattorna som innehåller all information om vårdtagarna.

Arbetet utgår från insatser som är beviljade av kommunens biståndshandläggare. Allt läggs in i ett dataplaneringssystem. Utifrån systemet bestäms också bemanningen.

Sandra Karlsson är en av fyra planerare. Planeringen är ett halvtidsjobb, resterande tid är även planerarna ute på fältet.

– I systemet ligger personalens schema och planerade insatser. Vi får en överblick och kan använda resurserna där de behövs, säger Sandra.

Kontinuitet är en utgångspunkt och varje anställd är huvudsakligen stationerad i en viss grupp. Men flexibilitet är också en viktig del.

– Systemet gör det enkelt att flytta personal. Så resurserna används där de bäst behövs, säger Sandra.

Insatser hos vårdtagare

är angivna i tid, i antalet minuter.

– Det är omöjligt att veta exakt hur lång tid omvårdnad tar. Varken vi eller vårdtagarna är robotar, säger undersköterska Jenny Eriksson.

Räcker inte angiven tid är det viktigt att signalera till planerarna.

– Verksamhetens krav styr bemanningen, säger Sandra.

Rebecka Frödin är enhetschef och framhåller vikten av att hela tiden ha koll på arbetsmiljön ur alla aspekter.

– Vi ser snabbt om tidsramar inte hålls eller insatser inte får plats i planeringen. På så sätt är det möjligt att få bort värsta stressen omgående. Långvarigt tryck kan undvikas, säger Rebecka.

Om det behövs mer tid till exempelvist insatser, dokumentation eller genomförandeplaner säger personalen till och önskemålen kan läggas in i planeringssystemet.

Larm och andra oförutsedda händelser ligger dock utanför planeringen.

– Då får vi planera om och hjälpa varandra. Det funkar, säger Jenny Rylander.

Enhetschef Bodil Lagergren

har lång erfarenhet inom kommunens omsorg.

– Vi har hela tiden jobbat fram olika arbetsmetoder för god planering. Tekniken gör det nu möjligt att förfina utvecklingen.

– I allt handlar det om att kvalitetssäkra verksamheten. Där har vi nått långt, säger Sandra.

Några av många inom kommunens hemtjänst -  Sandra Karlsson, Rebecka Frödin, Jenny Eriksson, Bodil Lagergren, Jenny Rylander och Lina Kuusisto.

Datoriserat. Hemtjänstens personal ska få någon form av surfplatta som hjälpmedel ute på fältet.

Annons
Annons
Annons