Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

" Rätt att anmäla då inget annat hjälper"

Skolinspektionen arbetar med anmälningarna mot Vialundskolan. Den nya skollagen ger ökade befogenheter att agera mot kommuner som inte sköter sitt uppdrag.

Skolinspektionen har just nu två anmälningar mot Vialundskolan, bland annat den som NA skrev om i lördagens tidning. De båda anmälningar NA skrev om igår har ännu inte nått Skolinspektionens bord.

– Det är bra för oss att veta att fler anmälningar är på ingående. Vi vill ju göra en samlad bedömning, säger Annette Schulze, som arbetar med anmälningsärenden på Skolinspektionen i Linköping.

Hur ser ni på att Vialundskolan figurerar i flera olika anmälningar?

– Vi har tagit kontakt med skolchefen i Kumla kommun för att försäkra oss om att de arbetar aktivt med det här.

Från den 1 juli förra sommaren, då den nya skollagen började att tillämpas, gäller att kommuninvånarna först och främst ska vända sig till kommunens egen klagomålshantering när något inte fungerar som det ska.

– Det är för att ge kommunen en möjlighet att i första hand kunna rätta till eventuella brister. Den nya skolagen är tydlig att ärendet ska utredas i första hand av den som är huvudman för skolan.

Skolinspektionen kan även, i ett första skede eller då en utredning med liknande ärende redan pågår i kommunen, överlämna en anmälan till kommunens klagomålshantering.

Men om man som förälder upplever att man har framfört klagomål till såväl lärare, rektor och skolchef och ändå inget händer?

– Då är det helt rätt att anmäla till oss. Det ska man göra när inget annat hjälper. Vi följer också upp hur huvudmannen för ett ärende på aktuell skola har tagit sig an problemet.

Hjälper det att anmäla till er? Vad kan man som förälder förvänta sig?

– Vi utreder inkomna ärenden och arbetar för en förbättring. Vår erfarenhet är att kommunerna rättar sig efter vad vi säger.

– Den nya skollagen har även gett oss skarpare verktyg med sanktioner av ett slag vi inte haft tidigare. Mot att bara ha kunnat rikta kritik, kan vi numera ge kommunerna en anmärkning, ett föreläggande eller föreläggande med vite.

Kumlas skolchef menar att det inte råder samstämmighet mellan lagen och de resurser som politikerna ger henne?

– Många kommuner brottas säkert med det. Kommunerna organiserar själva sin verksamhet och bestämmer själva över sin egen budget.

– De måste dock alltid följa de lagar och författningar som finns. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att de gör detta.

Annons
Annons
Annons