Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

HVB-hem kan starta i värdshuset

Efter en omtolkning av detaljplanen från 1964, har Sydnärkes byggförvaltning bestämt att det inte behövs detaljplaneändring för att starta HVB-hem i det gamla värdshuset. Just nu pågår ombyggnation.

Annons

HASSELFORS. NA har tidigare berättat att företaget som arrenderar före detta värdshuset i Hasselfors, har skickat in en ansökan om ändring av detaljplanen. Arrendatorn ville ändra husets användning från handelsändamål till HVB-boende med 10-15 platser. HVB står för hem för vård och boende och kräver tillstånd från Inspektionen för vår och omsorg. I december beviljades företaget tillstånd att bedriva HVB-hem.

I den gällande detaljplanen från 1960-talet, står det att värdshuset är ämnat för handel. Enligt dagens plan- och bygglag skulle beteckningen ”handel” inte innefatta boende. Därför beslutade Sydnärkes byggnämnd i april att en detaljplaneändring skulle ske innan tillstånd kunde ges. För att ändra en detaljplan krävs beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Men den processen har avslutats och det har visat sig att detaljplanen inte behöver ändras.

– I november gjorde byggförvaltningen en omtolkning av detaljplanen och vilken verksamhet som ska bedrivas, berättar Ove Sahl, förvaltningschef på Sydnärkes byggförvaltning.

Så den gamla detaljplanen tolkades fel i första läget?

– Ja, det kan man säga.

Det är skillnad på boende och tillfälligt boende. Enligt byggförvaltningen tolkades den blivande verksamheten som boende i första skedet. Men även företagets ansökan om HVB-hem har tolkats om, och verksamheten tolkas nu som ett tillfälligt boende. Enligt Inspektionen för vård och omsorg sker en vistelse på ett HVB-hem under begränsad tid, det vill säga ett tillfälligt boende.

– Eftersom den detaljplan som gäller nu är samma som från 1960-talet, ska man också tolka plan- och bygglagen som den gällde på 1960-talet. Då gällde ”handel” också för ”hotell”, säger Ove Sahl.

Värdshuset användes då som hotell, och det räknas som tillfälligt boende.

Något beslut för att avbryta processen med detaljplaneändringen behövdes heller inte i nämnden, fortsätter Ove Sahl. Ett bygglov för ombyggnad av toaletter fanns redan för fastigheten sedan tidigare.

– Om man bara ska ändra en fastighet inomhus, behövs endast bygganmälan, och det har vi fått in, säger Ove Sahl.

En bygganmälan kan inte överklagas.

Att avbryta en politisk process för att en detaljplan har feltolkats är inget regelbrott, säger Germund Persson, jurist på organisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Men det är alltid bra att informera berörda parter när man gör det, säger han.

Annons
Annons
Annons