Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktigt brobeslut fattat av SBB säger Sveaskog med stora bokstäver

För ett par veckor sedan fick Sveaskog nej att återbygga en gammal gångbro över Sverkestaån vid Nedre forsen i Grönbotrakten.
"LINDESBERGS KOMMUNS BESLUT ÄR FELAKTIGT", skriver Sveaskog i sitt överklagande som gick iväg i torsdags den 15 juni.

Annons

Stefan Nordqvists företag Harrkungen arrenderar fisket av Sveaskog i Sverkestaån och ska enligt avtalet hålla gångbroar vid två passager i skick. Samhällsbyggnad Bergslagen sa nej till strandskyddsdispens och nu prövas ärendet av länsstyrelsen.

Det är inte bara valet av versala bokstäver i Sveaskogs yrkande som ger ett anslag med hög volym och vasst tonfall. Det fortsätter i övrig text. Nu är det Länsstyrelsen i Örebro län som får pröva om Sveaskog har rätt att återställa den bro som någon okänd rev bort 2009. Kartor visar att det funnits en förbindelse över vattnet sedan 1800-talets första hälft.

Sveaskogs bolagsjurist Oskar Meidal sa redan när Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, SBB, sa nej till dispens mot strandskyddet i månadsskiftet maj/juni att Sveaskog inte kunde göra annat än att överklaga. Bolaget ansåg sig ha rätt till dispens och att beslutet var ett tveklöst handläggningsfel.

Skälet till avslag var att bron skulle vara ett hinder eller besvär för båt och kanotfärder. Sveaskog hävdar att SBB:s beslut bara tagit hänsyn till ett privat företags kommersiella intressen, men att lagstiftning, förarbeten och praxis med önskvärd tydlighet visar att skulle fått ett ja på att återbygga bron vid Nedre forsen. Vid den Övre forsen har en tidigare ansökan beviljats att åter bygga upp bron där som också försvann 2009.

"Gångbron motverkar inte strandskyddets intressen. Gångbron skulle tvärtom möjliggöra för allmänheten att passera", skriver Oskar Meidal.

Bergslagens Forsränning AB med säte i Stockholm har haft forsränning i ån. Det har de upphört med. Bland annat för att vattenföringen är för låg efter vårfloden.

Harrkungens fiske AB i Lindesberg har sedan 2014 fiskearrendet i området och i detta ingår ett åtagande att underhålla de gamla gångbroarna. I detta fall blev det så att de måste återuppföras. Hur det blir med den saken får länsstyrelsen avgöra.

Mer läsning

Annons