Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Inte bestämt hur 148 extra miljoner ska användas

I december 2015 beslutade riksdagen om en extra utbetalning till kommunerna för kostnader för flyktingmottagning. De fyra norrkommunerna fick tillsammans 148,2 miljoner kronor. Exakt hur pengarna ska användas har ingen av kommunerna bestämt än.

Stort tryck på kommunerna. Med många asylsökande. Staten har betalat ut ett extra anslag till kommunerna för detta. Förra året öppnade flera nya asylförläggningar i Bergslagen, bland annat i Nyhyttan där Hsna Amino, Shahed Amino, Safwat Amino, Moataz Amino, Zehraa och Rana Dabit bor.

I ändringsbudgeten bestämdes att utgifterna i statsbudgeten för 2015 ökas med 11 miljarder kronor och att en engångsutbetalning sker till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Lindesbergs kommun fick 76,6 miljoner kronor, Nora 9,6 miljoner, Hällefors 26,2 miljoner och Ljusnarsberg 35,8 miljoner.

Efter riksdagens beslut bestämde regeringen att Skatteverket skulle betala ut medlen vilket skedde omedelbart före julhelgen. Exakt hur kommunerna ska använda extrapengarna är relativt fritt. Kommunerna får fördela pengarna på budget 2015 och 2016. Och någon redovisningsplikt gentemot staten hur pengarna sedan har använts finns inte.

– Det som anges i propositionen är den vägledning som finns till hur medlen får användas. Några krav på redovisning av hur pengarna används anges inte, berättar Kjell Ellström på finansdepartementets kommunenhet.

Samtliga fyra norrkommuner kommer att ta ett politiskt beslut om hur extrapengarna ska användas.

Irja Gustavsson (S), kommunalråd i Lindesberg:

– Vi kommer att ta beslutet i kommunfullmäktige. Just nu pågår diskussioner både politiskt och på tjänstemannasidan. Vi träffas och delger varandra förslag och kommer också ta förslag till fördelningen 2015 och 2016. Sedan ska det till kommunstyrelsen, men just nu kan jag inte se exakt tidsplan.

Solweig Oscarsson (S), kommunalråd i Nora:

– Beslut kommer att fattas i fullmäktige i samband med bokslut för 2015. En viss del bör då avsättas för extraordinära kostnader för flyktingmottagande 2015 och resterande del för kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov 2016. När vi tog budget för 2016 så avsatte vi 500 000 kronor som föreningar kan söka bidrag från för integrationsarbete under 2016 och det extra anslaget ska bekosta det.

Annalena Jernberg (S), kommunalråd i Hällefors:

– Ärendet ligger just nu under beredning och förslag kommer till kommunstyrelsen i januari.

Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsberg:

– Utredning pågår och beslut tas i mars. Då vet vi vilka pengar som behöver täcka överkostnader för 2015 och vad som finns kvar att använda under 2016 och till vad. Eftersom medlen är av engångskaraktär så kommer med största sannolikhet förslagen inte att innebära utökningar eller införande av nya fasta kostnader. Beslut tas i fullmäktige.

Annons
Annons
Annons