Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dödlig kemikalie finns nära Svampen

Nära Svampen och centrala Örebro hanteras det dödligt farliga ämnet allylamin.Nu funderar myndigheterna på hur de ska agera mot företaget TMR Logistics.

Annons

Allylaminet förvaras bara några hundra meter från Svampen. Tankarna som står på området är oftast tomma men miljökontoret anser ändå att hanteringen har brister.

Allylamin är mycket brandfarligt och extremt giftigt – den som andas in eller får ämnet på huden kan dö.

– Det är en mycket otrevlig kemikalie, säger miljöskyddsinspektören Nooshin Olsson i Örebro.

Företaget Cambrex i Karlskoga använder det för att tillverka dialysvätska och när det lastas av där sker det med hög säkerhet på en särskild lossningsstation.

Det är Örebrobolaget TMR Logistics som levererar allylaminet till Cambrex. Till Örebro kommer kemikalien på järnväg från Göteborg.

Tanken som allylaminet fraktas i lyfts oftast direkt över på en lastbil och körs iväg till Karlskoga, enligt Tommy Jonsson, vd och ägare till TMR Logistics.

– Men ibland kan tanken bli stående ett par timmar innan den körs iväg. Då ställs tanken på en lastkaj för att den ska vara avskild från annan verksamhet. Ingen chaufför ska kunna köra in i den av misstag, säger Jonsson.

Enligt uppgifter till NA kan en full tank förvaras en hel dag i Örebro, men det avfärdar Tommy Jonsson.

Däremot kommer tankarna tillbaka tomma från Cambrex och kan då bli stående i upp till två dagar på kajen innan de transporteras tillbaka till Göteborg igen.

Eftersom tankarna inte är rengjorda klassas de fortfarande som farligt gods.

TMR är beläget bara några hundra meter från Svampen och någon dryg kilometer från stadskärnan. Ett villaområde ligger i närheten.

Vem som helst kan ta sig in på området. Tanken står dessutom bara några meter från ett företag som hyr ut släpkärror.

Nu utreder Nerikes brandkår och miljökontoret om hanteringen i Örebro sker på rätt sätt. Men lagstiftningen är mycket krånglig, med flera lagar och myndigheter inblandade. Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, kommunen, Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen kan alla i någon form ha tillsynsansvar gällande allylamin.

Knäckfrågan är om allylaminet ska anses vara under transport eller om det mellanlagras, det vill säga förvaras, hos TMR. Juristerna på MSB tittar på ärendet och först när de är klara kan räddningstjänsten och miljökontoret gå vidare.

Men klart är att hanteringen har sina brister, menar miljökontoret. Till exempel körs tanken från järnvägsspåren till lastkajen över en mycket gropig grusplan. Arbetsmiljöverket har tidigare sagt åt TMR att fixa till grusplanen, men det har inte gjorts.

Allylamin ska dessutom förvaras inlåst samt vallas in för att hindra eventuellt läckage.

– Allra minst kommer vi att ställa krav på invallning och säkerhet kring tanken, till exempel att den hägnas in. Det kan också bli så att vi kräver att hela grusplanen asfalteras, säger Nooshin Olsson.

Miljökontoret och Nerikes brandkår har varit ovetande om TMR:s hantering.

– Företaget är registrerat hos oss som ett vanligt åkeri och så pass litet att det inte förekommer någon större miljörisk. Därför har det hamnat lite mellan stolarna, säger Nooshin Olsson.

Kontakt kan leda till döden

Allylamin är en frätande kemikalie med hög akut giftighet och den som andas in eller får den på huden riskerar att dö.

Vätskan beskrivs som färglös till gulaktig och den luktar som ammoniak. Allylamin är väldigt lättflyktigt och mycket brandfarligt.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa skriver på sin hemsida att kemikalien används för att tillverka plastprodukter.

Karlskogaföretaget Cambrex använder det för att tillverka dialysvätska.

Allylamin ska förvaras inlåst, i väl förslutna behållare under torra förhållanden tillsammans med en så kallad inert gas som inte reagerar kemiskt med sin omgivning. Den inerta gasen minskar brandrisken och förhindrar att allylaminet avger ångor.

Kemikalien ska även vallas in så att eventuellt läckage begränsas.

Annons
Annons
Annons