Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

"Ge föräldrarna ett informationsmöte"

Explosionsrisker, buller och luftföroreningar – föräldrarna till barnen på Kameleonten bör kallas till ett informationsmöte. Det menar chefen på kommunens hälsoskyddsenhet.

Farligt nära. Så här nära har det varit mellan förskolan och bensinmackens gasoltuber, endast en cykelbana och ett buskage har skiljt dem åt. På fredagens togs gasoltuberna bort, enligt ansvarig på Statoil, Maria Nevelius.

De är 48 småbarn i åldrar från ett till fem år. Bara 20 meter bort från deras förskola ligger en bensinstation och tunga transporter går förbi på genomfartsleden utanför.

– Självklart vore det bra om föräldrarna får information, men i min värld tycker jag att förskolan fungerar för bra för att stängas, säger Kajsa Geiron, vars dotter Mira gått på Kameleonten i tre år.

Hon fortsätter:

– Förskolan ligger centralt och vi är väldigt nöjda med pedagogerna.

Beslutet att välja Kameleonten har hon tagit med öppna ögon. Redan att bo i stan är ett visst ställningstagande, menar hon.

Ett beslut om att stänga förskolan kan fattas av miljönämnden i mars. Det kan sedan överklagas under flera år.

Ett informationsmöte för föräldrarna till barnen på Kameleonten behövs, menar Anders Ringqvist, chef på miljökontorets enhet för hälsoskydd:

– Jag tycker att föräldrarna borde få information om vilka risker som finns.

Med full kunskap om riskerna kan föräldrarna fatta beslut utifrån den fakta som finns om valet av förskola, menar han.

Kommunens skolchef Margareta Borg har inte några planer på ett föräldramöte om riskerna, men säger att föräldrarna ska få ett informationsbrev i morgon, tisdag.

– Tidigare har vi inte blandat in förskolan i frågan, men nu när det blivit medialt går vi ut med ett informationsbrev, säger hon.

När NA ringer runt till oppositionspolitikerna i miljönämnden råder enighet kring att ärendet dragit ut på tiden alldeles för länge.

Skarpast i sin kritik är Georg Barsom (L):

– Det är en oerhörd brist i hanteringen av människor. Här bör och ska kommunen göra åtgärder och flytta på verksamheten. Vi utsätter barnen och personalen för dagliga risker.

Tomas Runnqvist (M) åkte själv ner till bensinstationen i onsdags:

– Jag ville veta hur kommunikationen med Statoil varit, och det visade sig att det fanns ingen kommunikation. Det kan jag vara kritisk till, säger han.

Tomas Runnqvist liksom Tore Mellberg (V) kommer att ställa frågor kring ärendet i morgon, tisdag, på miljönämndens möte.

– Jag är självkritisk, som nämndsledamöter har vi ett visst ansvar att själva ta reda på hur saker förhåller sig, säger Tore Mellberg.

Kameleonten

Förskolan ligger vid Österplan och hette tidigare Sidensvansen. Bredvid är en bensinstation och en huvudled med tung trafik.

Efter att förskolan renoverats 2012 (inte 2010 som felaktigt uppgavs i lördagens NA) uppmärksammades en rad risker: buller, luftföroreningar och explosionsrisk.

Ärendet har blivit en långbänk. Att Örebro har brist på förskoleplatser har bidragit till att ärendet varit svårt att lösa, enligt skolchefen Margareta Borg.

Annons
Annons
Annons