Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här låg skjutfältet i Varberga

Fråga: Under femtiotalet var jag hemvärnspojke och vi hade ibland skjutning på Varbergas skjutbana. Tränar mycket i Varbergaskogen men kan inte orientera mig där skjutbanan låg. Vore trevligt om ni kunde svara på denna fråga med en gammal karta eller på annat sätt.
Med vänlig hälsning
Fredrik von Friesendorff”

Annons
Skjutbanan i Varberga. Mannen i uniform är Torsten af Geijerstam, som leder skjutning med elever vid Karolinska läroverket under en värntjänstdag i augusti 1944. Den vita byggnaden till höger är Varberga gård. Bilden hämtad ur boken Försvar i Örebro län 1900-talet.

Svar: Under 1900-talets första decennium uppfördes Svea Trängkårs kasernområde i Västra Mark. Området omfattade kasernbyggnader och ett antal mindre övningsfält. Men för att tillgodose Svea Trängkårs krav på större övningsfält upprättades i augusti 1907 ett kontrakt mellan trängkåren och arrendatorn L E Larsson på Varberga gård. Den sistnämnde upplät egendomens skogsmark till övningsfält för trängkåren. Dessutom upplät han mark för en väg från kasernområdet i Västra Mark till skogen. Arméförvaltningen skulle dock betala för vägtrummor, broar och grind till skogsmarken.

I kontraktet tillförsäkrades markägaren rätt till vedtäkt samt förbjöds trängkåren att skjuta skarpt i skogen. Vapenövningar fick dock äga rum på den skjutbana om 400 meters längd, som anordnades på Varbergas mark med skjutriktning mot väster. Ett hundratal meter in i Varbergaskogen byggdes även en kammarskjutningsbana. De båda banorna var belägna sydväst om gården Varberga.

Efter att trängkåren hade flyttat 1927 kom skjutbanan att användas av skytteföreningar och hemvärn. Där fanns låga skjutvallar, med måltavlorna placerade på 100, 200, 300 och 400 meters avstånd omgivna av skyddsvallar framför.

Skjutbanan användes troligen till omkring år 1962, eftersom den finns markerad på kartan över Örebro stad samma år. När nuvarande Varberga bostadsområde uppfördes hade banan avvecklats. Rester av kulvallen och markörgraven med huggna stenar lär synas än i dag. Men av trängkårens pistol- och kammarskjutningsbana som låg i södra delen av skogen, finns inga spår.

Ovanstående faktauppgifter har hämtats ur böckerna Försvar i Örebro län 1900-talet utgiven 1993 och Här låg mina gärden av Staffan Ekegren utgiven 2007.

Karta över Svea Trängkårs kasernområde och övningsfält. Illustrationen hämtad ur boken Försvar i Örebro län 1900-talet.
På denna karta över Örebro stad från 1962 kan man se den markerade skjutbanan strax söder om det blivande bostadsområdet Varberga. Skjutbanan fanns alltså kvar detta år, men avvecklades när bostadshusen i Varberga började uppföras.
Annons
Annons