Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Annons

Regeringen pushar universitet i jämställdhet

Universitet och högskolor ska bli bättre på jämställdhet. Detta efter en uppmaning från regeringen.– Jämställdhetsarbetet ska vara självklart, säger Ann Quennerstedt, professor i Örebro.

Ann Quennerstedt, professor i pedagogik och ordförande för jämlikhetsrådet vid Örebro universitet.

Uppmaningen är riktad till Sveriges samtliga universitet och högskolor. Tanken är att lärosätena ska upprätta handlingsplaner under 2016 för det som kallas ”jämställdhetsintegrering” och som ska genomföras 2017-2019.

– Kraven på högskolor och universitet har skärpts i år och vi har fått tydligt uttalade mål, berättar Ann Quennerstedt, professor i pedagogik och ordförande för Örebro universitets jämlikhetsråd.

– Det är inte bara en person eller en grupp på ett lärosäte som ska jobba med jämställdhet. Utan det ska prägla alla processer.

Därför kallas satsningen för just ”integrering”. För att jämställdhetstänket ska byggas in i alla beslut och i all planering.

Arbetet ska ge resultat vad gäller sammansättning av både personal och studenter. Ann Quennerstedt jämför det med medvetenheten om kvalitet.

– I allt vi gör, forskning, utbildning och samverkan, så behöver vi inte uttala att vi ska ha hög kvalitet, det är självklart. Jämställdhet ska vara lika självklart.

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet ska vara stöttande och samordnande i arbetet som nu påbörjas vid 36 lärosäten i landet.

Sekretariatet har sedan tidigare ett liknande uppdrag i att stötta 60 andra myndigheter i deras jämställdhetsintegrering.

– Sett till det långsiktiga arbetet är det viktigt att varje lärosäte gör en egen problemformulering som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vi kommer att vara en bollplanksfunktion både vid problemformuleringen och i att ta fram handlingsplanen, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare vid sekretariatet för genusforskning.

Alnebratt tror att de kommer att kunna erbjuda samordnade insatser när gäller utbildningar och kunskapsunderlag.

I regeringsförklaringen 2014 står uttryckligen att andelen professorer vid svenska universitet och högskolor måste öka.

”Vi måste komma till rätta med denna ojämställdhet för att ta till vara kompetens på bästa sätt”, skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel publicerad på regeringens webbplats.

En av fyra professorer i Sverige är kvinnor.

”Trots att vi är världsledande när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden så är 75 procent av professorerna män”, skriver Hellmark Knutsson (S).

En annan aspekt gällande studenterna är att kvinnor i högre uträckning söker utbildning inom vård medan män söker tekniskt. Hellmark Knutsson (S) pekar på ”könsbundna föreställningar” som påverkar våra yrkesval.

Ministern vill även komma åt ett minskat studieintresse hos unga män.

”Samtidigt som det ska vara självklart att kvinnor har samma möjligheter att nå toppositioner som män måste vi arbeta för att öka studiemotivationen bland unga män”, skriver ministern.

Det här är inte första gången som jämställdhetsarbetet vid landets universitet och högskolor sker med ett uttalat mål.

För några år sedan fick varje lärosäte en konkret uttalad siffersats på hur andelen kvinnliga professorer skulle öka mellan åren 2012 och 2015. Örebro universitets mål var att 39 procent av de nyanställda professorerna skulle vara kvinnor.

– Vi landade på 33 procent under de här åren. Vi nådde inte det mål regeringen hade satt men vi gjorde en stor framryckning, säger Ann Quennerstedt.

Nu påbörjas arbetet med nästa regeringsmål: integreringen. Ann Quennerstedt tycker att det är bra.

– Vi har jobbat med jämställdhet i många decennier men det här är ett försök att öka takten, säger hon.

Annons
Annons
Annons