Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var fanns backen i Markbacken?

Hej!
Jag vill ställa en fråga om namnet Markbacken. Mark kommer förstås av att det låg nära dåvarande Västra Mark, men backen gör mig litet konfunderad. Området Markbacken är ju alldeles platt, så hur har då namnet Markbacken uppkommit?
Mvh
Stig Wedman

Annons
Tegelbruk. Äldre byggnader runt om Markbacken. Bakom ladugårdshuset i mitten på denna bild från 1950-talet var den s k Länsmansgården belägen. Till höger syns Marks tegelbruk. Bild ur Sällskapet Gamla Örebros bildarkiv, ArkivCentrum Örebro län.

Svar:Marks by i Längbro socken är känd sedan 1500-talet. År 1820 skedde en enskiftesförrättning av byn. Mark nr 4 bildade en gård på samma plats som Hjärsta skola var belägen och kallades Västra Mark. Mark nr 1, 2 och 3 kom att kallas Östra Mark.

I början av 1900-talet började villabebyggelsen i området ta fart genom att bland annat AB Marks Tegelbruk började sälja villatomter. Det område som tidigare benämndes ”Markbacken” heter i dag Gamla Hjärsta. Det bostadsområde som sedan 1960-talet benämns Markbacken ligger på samma plats som tidigare Marks tegelbruk och väster därom. Således på andra sidan om dåvarande Ekersvägen (numera Apelvägen).

Namnet Markbacken kommer av förledet Mark-, vilket i nordiska ortnamn betyder ”skog”, ”utmark” eller ”kant”, ”gräns”.

 Efterledet -backen är ett medeltida ord som betyder just ”backe” eller ”backsluttning” men behöver förmodligen inte innebära att någon framträdande höjd har funnits i landskapet. Omkring nuvarande Gamla Hjärsta, vid det område som tidigare benämndes Markbacken kunde man tidigare se en liten backe, vilken måste ha gett upphov till namnet på området. Om man åker på Apelvägen, mellan Lundbygatan och Hjärstavägen, syns faktiskt en mindre upphöjning vid Apelvägen 51-55, där den så kallade Länsmansgården en gång låg, ungefär mittemot nuvarande Markbackens centrum. Gården revs omkring 1960.

Gård. På själva backens södra del låg den s k Länsmansgården vid ungefär Apelvägen 51–55. Bild ur Sällskapet Gamla Örebros bildarkiv, ArkivCentrum Örebro län.
Namnet. På denna stadskarta över Örebro från år 1929 finner man namnet Markbacken mitt i nuvarande Gamla Hjärsta. Nederst på kartan ses byggnader för Marks tegelbruk och strax norr om det återfinns byggnader för Västra Mark nr 1 samt öster om den s k Länsmansgården.
Backar. På denna karta från år 1688 kan man faktiskt se backarna vid Mark (sydost om byn ”Marck”), därav ortnamnet Markbacken. Man kan även se landsvägen mot Eker (”Ekersvägen”) strax söder om dessa backar vid Marks by. Ur Gabriel Torings Örebro häradskarta år 1688.
Annons
Annons