Annons

Annons

Annons

Radon farligare än väntat

Gränsen för radon inomhus kan komma att halveras i Sverige. Världshälsoorganisationen, WHO, visade i höstas att radon är farligare än man hittills har trott och vill därför sänka riktvärdet. Nu gör Boverket och Socialstyrelsen en översyn av värdena.

I Sverige är nuvarande gräns för radon i inomhusluften 200 becquerel. Världshälsoorganisationen WHO vill att gränsen ska vara 100 becquerel i alla länder.

Har radonet blivit farligare?

– Nej, radon har alltid varit farligt. Men WHO har visat att även lägre halter av radon är farliga om man exponeras under flera år, säger Michael Ressner, utredare på Socialstyrelsen.

– Tidigare har man inte varit medveten om att radonhalter mellan 100 och 200 becquerel kunde vara så farliga. Men även dessa halter kan orsaka lungcancer.

– WHO har visat att fler människor än vi tidigare har trott utsätts för radonhalter mellan 100 och 200 becquerel, och att fler får lungcancer än vi tidigare trott.

Annons

Michael Ressner anser att radon är farligt ända ner till värdet noll.

Informationen har alltid sagt att radon är farligt för den som röker. Är inte rökningen den stora boven längre?

Annons

– Jo, rökning är fortfarande lika farligt. Men även den som aldrig har rökt kan få lungcancer av radon, svarar Michael Ressner.

– 50 personer om året, som inte har rökt, dör i Sverige av lungcancer orsakad av radon. Det anser jag är en mycket stor hälsofara.

– 450 personer om året dör av lungcancer orsakad av rökning och radon i kombination, den som röker får ökad risk att få lungcancer om hon även utsätts för radon, fortsätter Michael Ressner.

– Alla myndigheter är eniga om att radonet är mycket farligt, poängterar han.

Men det finns en tendens att vi sticker huvudet i sanden.

– Vi vill inte riktigt prata om radonet, inte göra så mycket. Det handlar ju om våra hem som vi ska trivas i.

I sommar ska Socialstyrelsen vara färdigt med en utredning om hur många människor det är som lever i bostäder med radonhalt över 100 becquerel. Boverket uppskattar att det handlar om en miljon bostäder i landet, enligt Dagens Nyheter.

– Frågan är om vi kan sätta ett riktvärde på 100 becquerel, eftersom det kommer att bli oerhört dyrt för både privatpersoner och samhälle att sanera så mycket bostäder, säger Michael Ressner.

Ska man räkna i pengar när människor kan bli sjuka?

– Det kan låta krasst, men vi lever med så mycket annat som vi vet är livsfarligt. Cigaretter säljs och vi andas in bilavgaser. Det är också cancerframkallande, svarar Michael Ressner.

Annons

Annons

Radon

Radon bildas av ett radioaktivt grundämne, radium-226. När radium sönderfaller bildas radongas.


Radon finns naturligt i mark och berggrund och vid sönderfall avges strålning. Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong och i vatten.


Vid inandning kommer radon ner i lungorna och avger strålning. Strålningen från radonet kan ge upphov till lungcancer.


Nuvarande riktvärdet för radon i bostäder, skolor och förskolor är 200 becquerel per kubikmeter luft. Det fastslogs 2004.


Före 1990 var riktvärdet 800 becquerel. 1990 sänktes det till 400 becquerel, det värde som gällde till 2004.


Det är Socialstyrelsen som beslutar om riktvärdena.


Becquerel är en enhet för aktiviteten hos ett radioaktivt material, förkortningen är Bq.


Från 1988 kan ägare till egnahem få bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften, om den är högre än riktvärdet. Bidraget täcker 50 procent av kostnaden för åtgärderna, men högst 15 000 kronor.


Källor: Örebro kommun, länsstyrelsen och Nationalencyklopedin.


Birgitta Folenius

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan