Annons

Annons

Annons

Hällefors

Ingen vindkraft på Grävlingkullarna

Ingen vindkraft på Grävlingkullarna då politiker i Filipstad bestämt sig och bybor i Bovik pustar ut. Vindkraftsbolaget släpper dock inte området ur sikte.

Boende i Bovik har känt en stor oro inför planerna att en stor vindkraftspark skulle kunna bli deras granne. I dagsläget blir det inget bygge då politikerna i Filipstad utnyttjar sitt veto, alltså möjligheten att säga nej till etableringen.

Bild: Birgitta Skoglund

Annons

Socialdemokraterna i Filipstads kommun har till sist bestämt sig. Partiet har tidigare inte velat ta ställning utan mer fakta, men nu är man överens om att säga nej till vindkraft på Grävlingkullarna.

Alliansen av M, FP, C, KD, MP samt Filipstadspartiet har sedan länge sagt nej.

Därmed finns en majoritet för att kommunen lägger in sitt veto, rätten att säga nej, till etableringen. Kommunstyrelsen tar upp frågan 30 november och slutgiltigt beslutar kommunfullmäktige 10 december.

Annons

Processen har varit lång. Under 2012 påbörjade markägaren Bergvik skog utreda möjligheterna till en vindkraftspark på Grävlingkullarna. Området ligger i Filipstads kommun, men bara några kilometer från Hällefors kommungräns. Då rörde det sig om 50 vindsnurror.

Skogsbolaget överlät 2013 till företaget Stena Renewable AB att driva projektet vidare. Ambitionsnivån sänktes till högst 23 vindkraftverk, med maxhöjden 200 meter.

Annons

Hela projektet har beräknats kosta 700 miljoner kronor.

En motståndsgrupp bildades 2012, med säte i Filipstad, som drivit opinion emot parken.

Många har uttryckt stor oro kring etableringen. I byn Bovik sydväst om tätorten Hällefors, anser de boende att deras vardag skulle beröras mycket negativt. De har gått samman och försökt kämpa emot.

Åsa Örtlund i byn är glad över utvecklingen.

– Känns oerhört skönt. Alla jag har pratat med känner detsamma.

Men Åsa ropar inte hej förrän beslutet är klubbat.

Peter Zackrisson, vd för Stena Renewable, beklagar Filipstadspolitikernas beslut.

– Energipolitiken är allas ansvar. Djupt beklagligt att man inte vågar stå upp för detta och funderar över vad som händer nästa generation, säger Zackrisson och fortsätter:

– Flertalet i Sverige vill ha vindkraft, bara några få procent är motståndare men de hörs mest. Men vi släpper inte området, det är fortfarande intressant.

I dagsläget drar kraftbolaget tillbaka sin ansökan. De vill inte ha ett nej. Istället bidar de sin tid.

Zackrisson säger att kraftbolaget fått uppfattningen att kommunen från början var positiv.

Annons

– Annars hade vi inte lagt ner så mycket i projektet.

Enligt Zackrisson har bolaget lagt 4 miljoner kronor i externa kostnader plus flera miljoner i interna. Även Bergvik har satsat flera miljoner kronor.

– Som vi förstår finns positiva falanger i kommunen för vindkraft. Grävlingkullarna är ett av våra bästa projekt. Vi får vänta tills frågan mognat.


Birgitta Skoglund

birgitta.skoglund@na.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan