Annons

Annons

Annons

Järle kvarn

Kvarndammen i Järle rivningshotad

Nu är länsstyrelsens konsultutredning kring kvarn- och bruksdammen i Järle klar. Området är klassat som riksintresse och huvudförslaget i utredningen är att riva bort dammen för att fisken ska få lättare vandringsväg.

Så här kan det komma att se ut när dammen och dammluckorna rivits bort, i alla fall enligt de skisser som finns med i utredningen som nu är klar.

Bild: Länsstyrelsen/Norconsult

Naturvårdsverket som äger dammen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utreda olika alternativ. Det handlar om att fiskar och andra vattenlevande djur ska få lättare vandringsvägar, regelkrav och att skötsel och drift minimeras. Nu är utredningen som en konsult gjort åt länsstyrelsen klar. Den lyfter fram tre olika alternativ, där alla innebär att dammen försvinner helt eller delvis.

Det första huvudalternativet i utredningen, ”partiell utrivning”, är att riva ut dammen, dammluckorna och bottenfundamenten. Det innebär en vattensänkning med ungefär 1,5 meter och att den nuvarande dammen inte kommer att finnas kvar. Istället blir det en öppen strömfåra. Brofundamenten blir kvar men den gamla kvarnen blir obrukbar eftersom vattenförsörjningen försvinner. Enligt utredningen är det för ekologin och framtida skötselansvar det bästa alternativet men för kulturmiljön det sämsta på en bedömningsskala från 1 till 3. Kostnaden beräknas bli ungeför tre miljoner.

Annons

Annons

Andra alternativet ,”stryk och avsänkning”, innebär också att damluckorna rivs och dammen försvinner, men att botten fylls upp nedströms så vandringen för fisken blir möjlig. Kostnaden blir ungefär fyra miljoner.

Tredje alternativet ”inlöp och avsänkning” är att bygga en vandringsfåra mitt i dammen. Då blir delar av dammen kvar. Kostnaden beräknas till runt 7,6 miljoner.

Järle är klassat som riksintresse mad anor ända bak till 1500-talet. I bakgrunden kvarnen som under senare tid tjänat som kraftverk.

Bild: Thomas Eriksson

Järle klassas som riksintresse, både för sina naturvärden och för sin kulturmiljö med bruks-, hammar- och hyttlämningar ända från 1500-talet. Naturvårdsverket och länsstyrelsen har nu bjudit in intresserade till ett möte den 16 november i Hammarby bygdegård kl 18 för att diskutera Järledammen, utredningen och alternativen. I nuläget 30-tal intresserade anmälda och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till länsstyrelsen att vara med.

Så här ser det ut nu.

Bild: Norconsult

Så här blir det efter den partiella utrivningen, där dammluckorna tagits bort.

Bild: Norconsult

Annons

Länsstyrelsens utredning, inbjudan och kontaktuppgifter hittar du här.

Riksantikvarieämbetet nya rapport om hänsynstagande vid vattennära kulturmiljöer hittar du här.


Thomas Eriksson

019-15 54 53
thomas.eriksson@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan