Annons

Annons

Annons

Järle kvarn

Vill att Järledammen blir byggnadsminne

Nu har Hembygdsföreningen Noraskog lämnat in en ansökan om att den rivningshotade Järledammen, brukslämningarna och kvarnen blir byggnadsminnesförklarad. Det är för att skydda dammen från att rivas ut.

Hembygdsföreningen har lämnat in en ansökan om att Järle kvarn- och dammområde ska bli byggnadsminne. Flera representanter från föreningen var på plats under Järlemötet, däribland Peter Ljungné och Anders Håberger.

Bild: Thomas Eriksson

– Vi anhåller hos länsstyrelsen om att dammanläggningarna och hela miljön där blir byggnadsminnesförklarad, berättar Ture Österberg, tillförordnad ordförande för Hembygdsföreningen Noraskog.

Annons

Hembygdsföreningen Noraskog anser att förslaget om utrivning som länsstyrelsen tagit fram med hjälp av en konsult är ett allvarligt ingrepp i kulturmiljön i Järle. Det kommer drastiskt att påverka områdets kulturhistoriska värde på ett negativt sätt, menar hembygdsföreningen.

Annons

– Vi tycker inte alls om att de ska in och riva där, säger Ture Österberg.

Hembygdsföreningen tog upp det på sitt senaste styrelsemöte och beslutade att väcka frågan om byggnadsminnesförklaring hos kulturmiljöavdelningen hos länsstyrelsen. Det är Naturvårdsverket som äger kvarnen, dammanläggningen och lämningarna efter Järle bruk och hyttan med anor från tidigt 1500-tal. Området är ett naturreservat, och kulturmiljön med dammen, kvarnen och övriga byggnader i Järle är klassad som ett riksintresse, skriver hembygdsföreningen, och fortsätter:

”Ägaren planerar nu en utrivning av dammen för att tillgodose EU:s vattendirektiv och tillse att anläggningen får de tillstånd som lagstiftningen idag sägs kräva. Det förslag som förordas innebär en mycket drastisk förändring av kulturmiljön inom hela området kring Järle kvarn.”

Under onsdagkvällen bjöd Naturvårdsverket in allmänheten till ett diskussionsmöte om Järle kvarn och dammområdet. Där var hembygdsföreningens representanter med som deltagare


Thomas Eriksson

019-15 54 53
thomas.eriksson@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan