Annons

Annons

Annons

Örebro

Yrkesfiskarna oroas: Rör inte Hjälmaren – sjön måste vara grumlig så gösen inte försvinner

– Rör inte Hjälmaren.
Hans Johansson, ordförande för Hjälmarens fiskarförbund, är bestämd när han säger det. Han talar för ett 30-tal yrkesfiskare på sjön. Till skillnad från många andra vill de inte att sjön ska få klarare vatten.

Hans Johansson, fiskare vid Göksholm, är ordförande för Hjälmarens fiskarförbund och en av de många fiskare på Hjälmaren som är orolig för vad som händer med fisket om sjön blir mindre näringsrik.

Bild: Sofie Isaksson

Yrkesfiskarna är oroliga för följderna om Hjälmaren förändras.

– Hjälmaren är grumlig och det ska den vara. Det är en högproduktiv slättsjö och en slättsjö ska vara grumlig, säger Hans Johansson, fiskare i Sandshagen vid Göksholm, och som lever vid och har Storhjälmaren som sin arbetsplats.

Yrkesfiskarnas oro gäller tillgången på fisk, att fisken ska påverkas så negativt att bestånden minskar. Hjälmaren ger mycket fisk, inte minst gös. När Hans Johansson säger att Hjälmaren är högproduktiv är det detsamma som att det är en mycket näringsrik sjö. Och i den näringsrika sjön trivs gösen.

Annons

För yrkesfiskarna har den miljöcertifierade gösen blivit den stora och viktigaste delen i fisket.

Annons

– Om inte Hjälmaren är grumlig – då finns det inte någon gös kvar, säger Björn Eriksson, fiskare på Valen.

Det skulle slå mycket hårt mot yrkesfisket.

Läs också: Hjälmarens botten läcker forsfor – är kemiska ämnen eller muddring enda sättet att stoppa övergödningen?

(Texten fortsätter under bilderna.)

– Vi är lika oroliga för tanken att ta bort bottensediment som för idén att fälla ut kemiska ämnen i sjön för att binda sediment, säger Hans Johansson, fiskare vid Göksholm.

Bild: Sofie Isaksson

Gösfisket på Hjälmaren miljöcertifierades 2006 och har blivit den stora och viktigaste delen av fisket på Hjälmaren. Hans Johansson landar fisk i sin hamn i Sandshagen, vid Göksholm.

Bild: Sofie Isaksson

En grumlig bild av Hjälmaren – och ändå var sjön ganska klar denna dag. Hjälmaren har blivit klarare de senaste årtiondena, berättar yrkesfiskarna för NA.

Bild: Sofie Isaksson

Den grumliga, näringsrika Hjälmaren – här trivs gösen. Och gösen vill yrkesfiskarna naturligtvis inte förlora.

Bild: Sofie Isaksson

Både Hans Johansson och Björn Eriksson påpekar att sjön har blivit klarare i jämförelse med några årtionden tillbaka. Siktdjupet är tre gånger så stort, enligt Eriksson.

– Vi vill absolut inte ta bort mer gödning i sjön, poängterar han.

Annons

I diskussionerna om vattenkvaliteten måste man vara medveten om ekonomin från yrkesfisket, anser de båda. Inkomsterna av fisket är viktiga. 34 yrkesfiskare runt hela sjön ingår i Hjälmarens fiskarförbund. Och länsstyrelsen slår i sina egna utredningar fast att Hjälmaren är landets värdefullaste sjö för yrkesfiske.

Annons

– Vi är lika oroliga för tanken att ta bort bottensediment, alltså muddra stora delar av sjön, som för idén att fälla ut kemiska ämnen i sjön för att binda sediment, säger Hans Johansson.

– Det gäller inte bara tillgången på fisk. Om stora delar av sjön muddras är jag orolig över det slam som kommer att spridas. Det går inte att jobba med bottensedimenten utan att det blir en spridning av slammet i det, fortsätter han.

– Att fälla ut kemiska ämnen i bottensedimenten verkar otäckt – precis som alla kemiska åtgärder, fortsätter Hans Johansson.

Björn Erikson på Valen säger att han oroas över hur balansen i sjön påverkas om drastiska åtgärder sätts in, inte bara balansen för gösen utan också för alger, plankton och mycket mer.

– Det här är komplexa saker, säger han.

Har EU inte på något vis rätt i kravet på minskad gödning?

– Frågan är om de vet hur klar Hjälmaren ska vara? Vilken nivå är den rätta? Det finns beskrivningar från 1700-talet som visar att sjön var grumlig redan då, säger Hans Johansson.

– Hjälmaren ska inte vara som en klar källsjö, fortsätter han.

– EU verkar tänka mer på badgäster, att de ska kunna bada i en klar sjö, än att Hjälmarens naturliga tillstånd bevaras. Handlar det bara om att kunna bada – då finns Gustavsvik, säger Björn Eriksson på Valen.

Annons

Hans Johansson, ordförande för Hjälmarens fiskarförbund, med 34 yrkesfiskare runt sjön som medlemmar, kommer in till sin hamn i Sandshagen, vid Göksholm.

Bild: Sofie Isaksson

Hans Johansson kommer in från Storhjälmaren till sin hamn i Sandshagen efter en järngrå, blåsig arbetsdag. Hjälmaren är landets värdefullaste sjö för yrkesfiske, slår länsstyrelsen fast i sina utredningar.

Bild: Sofie Isaksson

Annons

Höstdagen är riktigt tuff på Hjälmaren, men Hans Johansson, ordförande för Hjälmarens fiskarförbund, trivs. Vi anar honom långt ut på Strohjälmaren när han snabbt kommer in till sin hamn i Sandshagen. Göksholm.

Bild: Sofie Isaksson

Inbäddat innehåll


Birgitta Folenius

019-15 50 22
birgitta.folenius@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan