Annons

Annons

Annons

Annons

Lekhyttan-Hidinge

Lekeberg höjer skatten mest i Sverige

En majoritet i kommunfullmäktige blev i måndags överens om att höja kommunalskatten med en krona nästa år. Kommunstyrelsens förslag till budget 2017 togs efter en ordentlig debatt.

- Det är roligt att vi har olika budgetar, tror att det gynnar demokratin, menar Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg.

Bild: Peter Eriksson

Debatten om skattehöjning och budget för 2017 i Hidinge skola under måndagskvällen blev saklig. Kanske Ukulelegänget som spelade före debatten bidrog till extra god stämning mellan politkerna.

Ukulelegänget i Fjugesta spelar för kommunfullmäktige i Lekeberg.

Bild: Peter Eriksson

Ekonomichef Anna Bilock redogjorde för skattehöjning på en krona och MER-plan (budget för 2017) och en långtidsplan 2018-2019.

Annons

Wendla Thorstensson (C), kommunstyrelsens ordförande nämnde att Lekebergs kommun får väldigt lite av "välfärdsmiljarderna" som staten delar ut. Det blir cirka 2,8 miljoner kronor jämfört med till exempel Laxå kommun som får cirka 17 miljoner.

Annons

–Så det här är ett sätt att finansiera som vi har valt från majoritetens sida som jag vet att Socialdemokraterna också har i sitt förslag. Det ger en balans, en möjlighet att själva styra så att vi kan utveckla inför framtiden. Det är roligt att vi har olika budgetar, tror att det gynnar demokratin.

Kerstin Leijonborg, Framtidspartiet,

– Det räcker med en skattehöjning på 50 öre, vi klarar det här i alla fall. Satsningar har gjorts tidigare i vård- och omsorgsnämnden utan hänsyn till underskott. Det gäller att rätta mun efter matsäck. Vi har flera gånger försökt att stärka deras budget men inte fått gehör för det.

Wendla Thorstensson var orolig för att Leijonborg inte vill göra satsningar på en lokalutredning och betonade att 2 procent i överskott behövs.

–Det är en förutsättning för en hållbar ekonomi i framtiden.

Kjell Edlund (S) vill ha barnomsorg på obekväm tid.

Bild: Peter Eriksson

Kjell Edlund, oppositionsråd för Socialdemokraterna, menade att deras budget inte skiljer sig så mycket från Lekebergsalliansen.

– Men vi vill göra egna prioriteringar som barnomsorg på obekväm tid och lägga 1,5 miljoner kronor på det genom att ta en halv miljon från vård- och omsorgsnämnden. Vi måste också tänka effektiviseringar.

Håkan Söderman, Moderaterna, menar att en utbyggnad av biblioteket är viktig.

Bild: Peter Eriksson

Annons

Håkan Söderman, Moderaterna, tackade alla i verksamheterna och de ideella krafterna samt Socialdemokraterna för att partiet tar upp satsningen på Meröppet bibliotek i sin budget.

Annons

– Vi är överens om idén och kommer igång efter ombyggnad av biblioteket. Men tycker det är tråkigt att du Kerstin inte vill vara med i utbyggnaden av biblioteket som är viktig för mer tillgänglighet och ger en positiv bild av en framtidssatsande kommun.

Henrik Hult (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande tilläts yttra sig även om han inte kunde yrka på något då han inte är ledamot i kommunfullmäktige. Han konstaterade att ekonomisk manna i form av AFA-pengar har gjort att budgetdisciplinen undergrävts.

– Vi har gjort neddragningar på runt 16 miljoner och i princip avvecklat all icke lagstadgad verksamhet. Vi hoppas att 11 miljoner ska räcka att bibehålla befintlig verksamhet.

Gerry Milton, Sverigedemokraterna, yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Jag är mycket nöjd med att vård- och omsorgnämnden får mycket extra pengar.

Kerstin Leijonborg betonade att hon håller med om det mesta i Lekebergsalliansens förslag men menade att det går att samarbeta och göra kultur utanför Fjugesta också på de mindre orterna.

–Vi vill också att Lindens matservering öppnar igen. Det är en jätteviktig del med socialt omhändertagande.

Anette Bergdahl (S) talar om kommunens anställda som jobbar på kvällar och helger.

Bild: Peter Eriksson

Anette Bergdahl (S) menar att barnomsorg på obekväm tid är väldigt viktigt, inte minst för kommunens egna anställda som jobbar, kvällar och helger.

–Vi har kompetenta tjänstemän som kan räkna ut hur och var och vi kan börja i en mindre skala.

Annons

Annons

– Ska vi ha en hel förskoleavdelning så kostar det 3-3,5 miljoner kronor och för vilka barn ska det gälla, kontrade Håkan Söderman som ändå höll med om att idén är väldigt bra.

- Vi tänker oss inte en hel förskoleavdelning just nu. Förra gången började vi med en dagmamma hemma. Vi måste kolla efterfrågan, replikerade Bergdahl.

Eva Blomqvist (L). är glad över att Lekeberg ser ut att få ett kulturhus.

Bild: Peter Eriksson

Eva Blomqvist, Liberalerna, var särskilt glad åt att frågan om kulturhus ser ut att bli verklighet.

– Den kommer från en motion från oss. En viktig pusselbit i att vara en attraktiv kommun.

- Synd bara att det måste till en skattehöjning på en krona. Nu är vi bäst i Sverige på att höja skatten, säger Lennart M Pettersson (S).

Bild: Peter Eriksson

Lennart M Pettersson (S) tyckte det var på tiden att Lekebergsalliansen presenterade en någorlunda realistisk budget.

– Äntligen! Synd bara att det måste till en skattehöjning på en krona. Nu är vi bäst i Sverige på att höja skatten, vi har höjt vatten och avlopp också så det här blir jobbigt för Lekebergsborna. Det ska vi ha klart för oss.

Besluten om skattehöjning och budget

Kommunstyrelsens förslag var att höja skatten med en krona 2017 till 22.43 kronor. Detta ger cirka 11 miljoner kronor. Bakom förslaget står Lekebergsalliansen (C+M+L+KD+MP) samt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Skattehöjningen ger en budgetramförstärkning på 11 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden samt ett årligt resultat på 2 procent i kommunens budget vilket motsvarar cirka 8,6 miljoner kronor.

Annons

Framtidspartiet i Lekeberg kunde tänka sig att höja skatten med 50 öre. Men det fick de inget gehör för i omröstningen och reserverade sig då till förmån för ett eget yttrande.

Annons

När det gällde MER-plan 2017 och långtidsplan 2018-2019 fanns det tre förslag. Lekebergsalliansens (majoriteten) Socialdemokraternas och Framtidspartiets.

Lekebergsalliansen fick igenom sitt förslag medan Socialdemokraterna och Framtidspartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Socialdemokraterna vill satsa på barnomsorg på obekväm tid, mer pengar till fiberutbyggnad samt på Meröppet bibliotek. De tror också att det går att spara på hemtjänsten och menar därför att vård- och omsorgsnämndens budget kan minskas med 500 000 kronor.

Framtidspartiet menar att vård- och omsorgsnämnden klarar sig med 10, 5 miljoner kronor och vill öppna Lindens matservering igen och slopa kostnader för lokalutredning 2017. Dessutom tänker man att det räcker med ett överskott i budget på 1,5 procent i stället för de 2 procent som övriga partier tänker sig.


Peter Eriksson

019-15 54 27
peter.eriksson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan