Annons

Annons

Annons

Konflikten i Nora församling

Arbetsmiljön i Nora församling är dålig

Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket konstateras en rad brister inom Nora Bergslagsförsamling. Organisationen fungerar inte vilket får negativa konsekvenser.

Arbetsmiljöverket genomför med jämna mellanrum inspektioner i de kyrkliga församlingarna och ett besök har gjorts i Nora Bergslags församling. Vid inspektionen framkom en rad brister vilket har lett till krav på åtgärder.

Ett stort problem inom församlingen är rent organisatoriskt. Enligt uppgift från personer som deltog vid inspektionen finns en rad otydligheter när det gäller delegationsordningen. Delegationsordningen följs inte vilket i sin tur skapar oreda och motsättningar i personalgruppen.

Annons

Annons

Nora Bergslags församling har problem med arbetsmiljön och har blivit ett ärende för Arbetsmiljöverket. Arkivfoto: Heléne Berzelius

Bild: Heléne Berzelius

Arbetsmiljöverket konstaterar att det inte gjorts någon heltäckande undersökning när det gäller alla aspekter på arbetsmiljön för personalen. Det framkommer att personalomsättningen varit hög de senaste åren. Stress har upplevts och företagshälsovården har varit inkopplad. Uppföljningar har dock inte skett och personalen har inte upplevt någon förbättring.

Under tider med vakanta tjänster, en situation som rått de senaste åren, har arbetsbelastningen ökat på den kvarvarande personalen. Arbetsmiljöverket kräver nu bland annat att församlingen ser över vad den höga arbetsbelastningen beror på. Man pekar på att församlingen bör undersöka om resurserna är anpassade till de krav som är rimliga att ställa. Man ska se över arbetstider, om de kan leda till ohälsa. Församlingen ska även undersöka om det finns faktorer som kan ge uppov till kränkande särbehandling.

En tidsbestämd handlingsplan ska tas fram, för att förebygga ohälsa. Arbetsmiljöverket kommer att genomföra ett återbesök 26 april 2017. Då ska församlingen redovisa hur man uppfyller kraven som ställs från myndigheten.

Annons


Birgitta Skoglund

019-15 54 82
birgitta.skoglund@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan