Annons

Annons

Annons

Ljusnarsberg

Kommunen överklagar dom i förvaltningsrätten

Tillväxtverket kräver att Ljusnarsbergs kommun betalar tillbaka delar av EU-stödet till projektet Bergskraft, drygt 3 miljoner kronor. Förvaltningsrätten ger Tillväxtverket rätt, men kommunen kommer att överklaga domen.

Det var i samband med att en ledningsfunktion i projektet Bergskraft 11-13 tillsattes som brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU, kan ha skett. Tillväxtverket har vänt sig till förvaltningsrätten i ärendet där man kräver att Ljusnarsbergs kommun betalar tillbaka viss del av det totala bidragsbeloppet på 30,2 miljoner kronor. Beloppet som återkrävs är drygt 3 miljoner kronor.

Annons

Ljusnarsbergs kommun kan tvingas betala tillbaka delar av EU-bidraget för projektet Bergskraft enligt en dom i förvaltningsdomstolen. En dom kommunen nu överklagar.

Projektet är sedan länge avslutat, men det var efter att revisorer genomförde en granskning som det framkom att upphandlingen inte ska ha varit korrekt. Revisorerna anser att olagliga urvalskriterier samt tilldelningskriterier har satts för vilket företag som skulle få uppdraget.

Annons

Tidigare har Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun, sagt att återkravet är oskäligt. Hon anser också att det är något märkligt eftersom man under projekttidens gång haft kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket om projektet. Då har allt godkänts.

Totalt rör det sig om en upphandling i projektet värd drygt 12,1 miljoner kronor som Tillväxtverket anser genomförts felaktigt och brutit mot gällande lag. Då ska en finansiell korrigering göras enligt den statliga myndigheten, vilket innebär återbetalning från Ljusnarsbergs kommun.

Från kommunens sida anser man att lagen om offentlig upphandling följts och överklagade därför ärendet i förvaltningsrätten. Här är det dock Tillväxtverket som får rätt. Förvaltningsrätten konstaterar att enligt de förordningar som gäller har en myndighet som prövar frågan om stöd, i detta fall Tillväxtverket, rätt att helt eller delvis upphäva detta om den sökande brutit mot villkoren. Här fanns bland anant lagen om offentlig upphandling som ett tydligt krav.

Annons

Förvaltningsrätten påpekar i sin dom att det varit önskvärt att Tillväxtverket påtalat bristerna i ett tidigare skede, men domstolen anser inte att detta förändrar ärendet i sak.

Ewa-Leena Johansson är inte nöjd med förvaltningsrättens dom. Kommunen har möjlighet att gå vidare i ärendet, till Kammarrätten.

– Ja, vi kommer att överklaga, säger Ewa-Leena Johansson.


Birgitta Skoglund

019-15 54 82
birgitta.skoglund@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan