Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Psykologer i primärvården – en förbisedd möjlighet

Psykologer har den expertkunskap som krävs för att behandla dagens ohälsa, och regionen riskerar skapa en närsjukvård som tillhör B-laget genom att inte ta vara på psykologers kompetens. Evidensen pekar tydligt ut psykologisk behandling som förstahandsval vid behandling av sömnsvårigheter, depression, ångest och stressproblematik – ändå ignoreras psykologers kunskap i den arbetsgrupp som tillsatts för att tackla nutidens problematik i primärvården.

När invånarna i region Örebro län drabbas av ohälsa är det i första hand till vårdcentralen vi söker oss. Vårdcentralen fyller en central roll för länsborna. Varje vuxen svensk söker vård i genomsnitt sex gånger per år, och många av besöken sker i primärvården. Orsakerna varierar med allt från infekterade sår och knäartros till utmattning och nedstämdhet – en komplex utmaning. Därför är det viktigt att det finns ett team som kan svara upp mot de olika frågeställningar patienterna kommer med. I teamet kan psykologen bidra med unik kunskap. Faktum är att psykisk ohälsa står för en tredjedel av nybesöken. De fyra vanligaste anledningarna till vårdsökande är depression, ångest, utmattning och långvarig smärta – besvär som psykologer är experter på att behandla.

Annons

Annons

En modern primärvård behöver kunskap för att tackla nutidens problematik. Numera har primärvården uppdraget att vara första linjens psykiatri. Vi ser ökande ohälsotal som kryper ned i åldrarna, och många av de vanligaste problemen drabbar inte minst kvinnor och utrikesfödda svenskar. Det är en stor utmaning med hänsyn till tillgängliga resurser. Hur ska utmaningen tacklas? Den frågan har regionen ställt sig, och tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan. I gruppen saknas psykologer trots att expertkunskapen finns där.

Vi lever i en expansiv region som präglas av utveckling och utbildning. Nya regionrådet Karin Sundin (S) menar i senaste numret av T-bladet att regionens främsta uppdrag är att leverera god hälso- och sjukvård. Vi menar att förutsättningarna finns, men att de inte utnyttjas. På Örebro universitet bedrivs världsledande forskning om de nutida ohälsoproblemen. Varje år utexamineras upp till 70 nya psykologer med spetskompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling för ångest, depression, sömnproblem, stress och långvarig smärta. Trots det finns inte en enda psykolog i arbetsgruppen som utreder hur en ökad efterfrågan på behandling av psykisk ohälsa ska hanteras – det kan liknas vid att försöka förbättra kirurgiska metoder utan att ha kirurger med i teamet. Vi ser en uppenbar risk att psykologers expertkunskap inte tas tillvara.

Psykologisk behandling är oöverträffat för att behandla de nya ohälsoproblemen och psykologer har den kompetens som krävs. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) slår båda fast att kognitiv beteendeterapi bör vara förstahandsval vid ett flertal problemområden, däribland depression, ångest, sömnproblem och långvarig smärta. Länets psykologprogram har en profil som betonar evidensbaserad behandling vid just dessa tillstånd – kunskap som behövs inom primärvården. Under ett flertal år har programmet haft ett välfungerande samarbete med vårdcentralerna i länet, där studenter bedrivit sömnbehandlingar. Såväl vi som bedriver kliniknära forskning som våra kompetenta studenter tillika framtida psykologer står mer än gärna till tjänst med psykologisk kunskap som matchar primärvårdens behov.

Annons

Annons

Vi kan alltså konstatera ett alarmerande behov av och efterfrågan på psykologisk kunskap inom primärvården. I regionen finns personer med rätt kunskap och intresse för att utveckla primärvården till en instans som skickligt kan hantera de nutida ohälsoproblemen. För att skapa första klassens primärvård med psykologisk kompetens är psykologer självklara i utvecklingsarbetet. Att inte anställa psykologer på vårdcentralerna i region Örebro län riskerar att bli en möjlighet som går förlorad. Vi hoppas att regionens arbetsgrupp lyssnar på detta och lägger fram ett förslag om att utveckla en modern primärvård – för patienternas och medborgarnas bästa.

Sofia Bergbom
programansvarig för psykologprogrammet
Steven J. Linton
professor i klinisk psykologi
Ida Flink
docent i psykologi
Katja Boersma
professor i psykologi
David Åkerlund
verksamhetschef för Örebro universitets psykologmottagning

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy