Annons

Annons

Annons

Annons

Laxå

S vill att ungdomar ska kartlägga ungas samhällsintressen

Socialdemokraterna i Laxå föreslår i en motion till kommunfullmäktige, att unga ska få arbeta för att ta reda på vad unga vill ha.

Text: 

Idag erbjuder Laxå kommun feriepraktik till 17-åringar och yngre i mån av plats under sommarlovet. Nu föreslår Socialdemokraterna att unga ska erbjudas arbeta med delaktighet, inflytande och påvkeran. Enligt motionen ska ungdomar ges möjlighet att utveckla ett intresse för planering av närsamhället så att de vill och kan påverka och förändra miljön.

Annons

Partiet vill att ungdomar ska ha möjlighet att påverka såväl samhällsutvecklingen i stort som i sina egna liv och sin närmiljö. Att ha inflytande över till exempel sin boendemiljö, skolmiljö, arbetsmiljö, yttre miljö, trafikmiljö samt och var verksamheter ska vara lokaliserade. "Ungdomar ska ha inflytande för att inflytande är en rättighet i sig, men också för deras kunskaper, erfarenheteroch värderingar är en värdefull resurs för samhället" skriver Socialdemokraterna.

Annons

För att främja detta vill Socialdemokraterna erbjuda ungdomar tillsammans med vägledning av en fritidsledare eller samordnare, ta fram områden och frågon som ungdomar vill vara delaktiga i. På så sätt hoppas man kunna få fram konkreta idéer.

Under praktiken ska ungdomarna intervjua andra ungdomar och tjänstemän i kommunen och sedan lämna in en sammanställning till kommunstyrelsen vad de kommit fram till. Det ska kunna leda till en eventuell fortsättning på deras arbete med delaktighet och påverkan i samhället.

Motionen har lämnats till kommunfullmäktige.


Katarina Hanslep

019-15 52 59
katarina.hanslep@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan