Annons

Annons

Annons

Örebro län

Alla människor lika värde är en felöversättning

Text: 

FN:s generalförsamling i New York. FOTO: Pontus Lundahl/TT

Annons

I Sverige har jämlikhet kommit att bli en ny slags religion, vars trosbekännelse lyder Alla människors lika värde. Ingenstans i naturen finns dock någon sådan jämlikhet. Skolans värdegrund om allas lika värde, NA 16/12, bygger nämligen på en svensk felöversättning av det franska originalet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Den engelska versionen lyder:

Annons

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.

Annons

Den tyska versionen lyder:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernuft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Medan den svenska versionen lyder:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot var andra i en anda av gemenskap.

I den engelska respektive tyska versionen heter det equal in dignity respektive gleich an Würde, vilket inte är detsamma som lika i värde.

Den engelska (dignity) och tyska versionen (Würde) talar om vad som på svenska blir värdighet och för tankarna till respekt för alla människors värdighet, medan den svenska versionen (lika i värde) för tankarna till jämlikhet. Översättningen från franska av motsvarande ”brotherhood” och ”Brüderlichkeit” med ”gemenskap” är inte heller korrekt.

Artikel 1 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter bör sålunda översättas:

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

”JL”

Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan