Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro län

Miljöpartister i Örebro län: Psykisk hälsa hos barn ska prioriteras före flygplats

Miljöpartiet vill att skattepengarna omfördelas från flygplatsen till vård av unga som lider av psykisk ohälsa.

Annons

Varje år betalar vi skattebetalare ut drygt 40 miljoner kronor i drift- och förlustbidrag till Örebro Airport. Pengar som kunde användas till vård, skola och omsorg går istället till ett av de mest klimatförstörande transportslagen. Det är nu dags för förändring och Örebro Airport bör drivas på marknadsmässiga villkor och bära sina egna kostnader. 

Miljöpartiet går till val på att stärka barn- och ungdomars psykiska hälsa och vill skapa en köfri psykiatrisk vård för unga. Därför vill vi att dina skattepengar omfördelas från flygplatsen till vård av unga som lider av psykisk ohälsa. Flygplatspengarna skulle årligen räcka till att anställa minst 50 nya psykiatriker, psykologer eller kuratorer i vårt län.

Annons

 En enda Thailandsresa ger lika mycket utsläpp som en vanlig personbil orsakar under ett helt år.

Annons

Örebro Airport ägs av Region Örebro län, Örebro, Karlskoga samt Kumla kommuner. Det flygs över 100 000 resor per år från flygplatsen. Den absoluta huvuddelen av dessa är charterresor. Varje flygresa subventioneras med drygt 200 kronor av skattekollektivet.

Om den globala uppvärmningen ska bromsas måste vi flyga mindre än idag. Detta är vetenskapen i stort ense om. Det internationella flyget har dock fördubblats på 15 år. Svenska folkets resor utomlands orsakar lika mycket klimatpåverkande utsläpp som vårt totala bilåkande.

En enda Thailandsresa ger lika mycket utsläpp som en vanlig personbil orsakar under ett helt år. Och, som vetenskapsjournalisten Karin Bojs skrev i DN: en biljett till Bangkok smälter sju kvadratmeter is i Arktis. 

För alla oss som vill ta ansvar för framtida generationers möjligheter att få ett gott liv ter det sig helt orimligt att skattemedel bidrar till klimatförstöring. Ett bidrag som därutöver sätter marknadsekonomin ur spel och på konstgjord väg håller ett konkursmässigt bolag över vattenytan.

De som förespråkar att det offentliga ska äga och bidra till Örebro flygplats, hänvisar till att flygplatsen bidrar positivt till den regionala utvecklingen. Man lutar sig här mot en av flygplatsbolaget beställd och finansierad rapport framtagen av Handelshögskolan, Örebro universitet.

Alltså kan vi med fog säga att det nu är dags att resenärerna själva får betala flygplatsens kostnader.

Annons

Annons

MP har granskat rapporten. Vi kan konstatera att man får gräva djupt för att hitta någon slutsats som stöder att Örebro län, på riktigt, har en regionalpolitisk ekonomisk nytta av en lokal flygplats. Hade det funnits belägg för att länet tjänar på en egen flygplats skulle vi också ha blivit förvånade. Snart sagt varje lokal flygplatsägare letar febrilt efter argument för att rulla in skattemiljoner i flygplatser som inte går ihop ekonomiskt.  Några klimat- och miljöekonomiska analyser eller konsekvenser finns inte heller medräknade i rapporten.

Alltså kan vi med fog säga att det nu är dags att resenärerna själva får betala flygplatsens kostnader. Skattemedel som idag bidrar till klimatpåverkan ska istället bidra till att förbättra de ungas psykiska hälsa. Vi vet att ungas psykiska ohälsa är oroande hög och påverkar enskildas skolgång och framtidsutsikter. Genom att föra över drift- och förlustbidragen till regionens hälso- och sjukvård respektive kommunernas skolhälsovård kan vi anställa fler än 50 nya psykiatriker, psykologer eller kuratorer i vårt län.

Barn och unga som får en trygg och omhändertagande uppväxt har trots allt en större betydelse för länets framtida utveckling än en flygplats som ständigt går med förlust och bidrar till klimatförstöring.

Monika Aune

tillträdande regionråd Region Örebro län

Sara Richert

oppositionsråd Örebro kommun

Daniel Ekelund

oppositionsråd Karlskoga kommun

Carina Riberg

gruppledare Kumla kommun

Miljöpartiet de gröna

Annons

Annons

Till toppen av sidan