Annons

Annons

Annons

Örebro län

Kvinnliga läkare: Stor okunskap bland chefer inom vården om ”me too-uppropet”

Text: 

Den 15 oktober 2017 la skådespelerskan Alyssa Milano ut en tweet där hon uppmanade alla kvinnor som ofredats sexuellt att svara med orden ”me too”. Detta blev startskottet på en historisk rörelse som spred sig över hela världen. Ett par veckor senare samlades 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter i Sveriges enskilt största metoo-upprop - #utantystnadsplikt. Berättelserna vi fick ta del av vittnar om mäns förminskande av kvinnor i form av kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp.

I dag, drygt ett halvår senare, ser vi en positiv trend. I en undersökning genomförd av tidningen Framtidens Karriär Läkare svarar 45 procent av de kvinnliga läkarna att de upplever att attityden mot kvinnor inom hälso- och sjukvård har förbättrats sedan metoo-uppropen startade. Det är väldigt glädjande. Men om vi vänder på myntet ser vi att över hälften av de kvinnliga läkarna inte ser någon positiv attitydförändring i svallvågorna av metoo. Det är väldigt oroande.

Annons

Annons

Det är inte självklart hur man som läkarstudent går tillväga för att anmäla ett icke accepterat beteende när man är ute och praktiserar i sjukvården.

Vid ett möte nyligen mellan Läkarförbundet, vår lokalförening Örebro läns läkarförening och den medicinska fakultetsledningen vid Örebro universitet var alla överens om att det finns en kultur inom svensk sjukvård där en del män, ofta i maktpositioner, tillåts utnyttja sin ställning utan några större konsekvenser. Sjukvården i Örebro län är inte på något sätt förskonad utan även här finns vittnesmål från många kvinnliga läkare om oacceptabla beteenden och maktkulturer.

Studentrepresentanten från Örebro Universitet tog under mötet upp ett problem. Det är inte självklart hur man som läkarstudent går tillväga för att anmäla ett icke accepterat beteende när man är ute och praktiserar i sjukvården.

Det finns ett behov av att tydlig- och synliggöra de riktlinjer och handlingsplaner som finns vid Örebros universitet så att studenterna vet hur de ska gå tillväga då de riktlinjer som finns i Region Örebro län angående kränkande särbehandling är inte alltid tillämpbara för studenterna. Tröskeln för att anmäla måste sänkas. En utebliven anmälan av ett oacceptabelt beteende bidrar till att övertrampen kan fortsätta och gamla kulturer cementeras än mer.

Annons

Det behövs mer kunskap och en ökad medvetenhet hos chefer och ledare inom vården.

Vi anser att Region Örebro län och Örebro universitet behöver samarbeta i denna fråga och upprätta gemensamma riktlinjer anpassade för läkarstudenter. Det är viktigt när man är i början av sin karriär, då man är extra utsatt, att veta hur man gör för att bidra till att dåliga mönster bryts.

Annons

Det behövs mer kunskap och en ökad medvetenhet hos chefer och ledare inom vården. Med konkreta handlings- och utbildningsplaner kan vi systematiskt arbeta för att minska förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp inom vården. Förminskande av kvinnor ska aldrig accepteras. Det är dags att gå från ord till handling. #utantystnadsplikt

Sofia Rydgren Stale

Ordförande Läkarförbundets

utbildnings- och forskningsdelegation

Paula Wallmon

Ordförande Örebro läns läkarförening

Christine Chidiac

Ledamot Läkarförbundet

Student Örebro

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan