Annons

Annons

Annons

Annons

Laxå

Vi redovisar bara hur de goda resultaten under senare år har nåtts

Text: 

Svar till Bo Rudolfsson, Arne Augustsson och Sara Pettersson (NA 12/6).

Er svarsartikel präglas av den gamla devisen om att hellre skjuta budbäraren än att angripa budskapet.

Jag vidhåller de uppgifter, som jag givit angående den ekonomiska utvecklingen i Laxå kommun och ni håller ju i princip med.

Som underlag för min artikel har jag haft årsredovisningarna för 2010–2017. Där finns uppgifter som varje medborgare kan ta fram till exempel via Google. Sedan är det bara att jämföra budget, åtgärder under året, tillfälliga satsningar och resultatförbättringsinsatser, med det slutliga resultatet plus eller minus.

Anledningen till att revisorerna inte haft invändningar mot redovisningen under 2015–2017, är att det inte fanns något väsentligt att anmärka på.

Annons

Annons

Min artikel innehåller ingen kritik av den tekniska redovisningen, eller någon tjänsteman, utan endast en beskrivning av hur de goda resultaten under senare år nåtts.

Anledningen till att revisorerna inte haft invändningar mot redovisningen under 2015–2017, är att det inte fanns något väsentligt att anmärka på. Det som vi anmärkt på är redovisningen av välfärdspengarna i 2016 och 2017 års bokslut.

I 2016 års preliminära bokslut redovisades ett resultat på cirka 16 miljoner kronor, som sedan ändrades efter ingripande från vår sakkunniga revisor (PWC ) till 32 miljoner kronor. Under 2017 fanns samma problematik. Förslag om ändring av bokslutet till rätt belopp avslogs av KF, efter förslag från KSO, med motiveringen att vissa andra kommuner gör så också. (En något speciell tolkning av lagen).

Även i 2018 års budget finns medel avsatta från välfärdspengarna för resultatförstärkning.

Laxå 2020 är ursprungligen ett sparförslag som togs fram på tjänstemannanivå, som en fortsättning på de omfattande sparåtgärder som gjorts under åren 2011–2014, på uppdrag av den sittande majoriteten. De politiker som ni betecknar som svaga, var S- och V-styret, som hade en stabil majoritet och som på ett imponerande sätt lyckades vända den ekonomiska trenden till ett rejält plusresultat, 2013 och 2014. Är den nuvarande minoritetsledningen starkare?

Angående min roll som ordförande i revisionen och ordförande i Socialdemokraterna. Vi har politiskt valda revisorer i Laxå kommun (hälften är valda från majoriteten, hälften från oppositionen). Jag har inga kommunala uppdrag utöver revisionen. Revisionen har under de senaste åren, från 2015, inte redovisat oenighet i någon fråga.

Annons

Annons

Min avsikt med debattartikeln var att visa att Laxås ekonomiska under beror på flera komponenter.

Kritiken mot att jag har politiska åsikter är obegriplig mot bakgrund av att den föregående ordföranden i revisionen, inför valet 2014 stod högt på KD:s lista, valdes in i fullmäktige och är i dag ordförande i kommunfullmäktige, i AB Laxå Hem och i Laxå kommunfastigheter AB.

Min avsikt med debattartikeln var att visa att Laxås ekonomiska under beror på flera komponenter. Genomförande av sparåtgärder av den S-ledda kommunledningen 2011–14, det stora mottagandet av ensamkommande barn, flyktingkrisen 2015 och på den S-ledda regeringens förda politik med olika former av välfärdsbidrag till utsatta kommuner.

Till detta kom Laxås resurser av tomma lägenheter och fastigheter i såväl kommunal som privat ägo. Den nuvarande minoritetsregimen har i lugn och ro kunnat ägna sig åt att ta beslut om parkeringsplatser, blomsterplanteringar med mera, som i för sig är viktiga för samhällets image.

Roland Karlsson

Ordförande i

Laxå arbetarekommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan