Annons

Annons

Annons

Örebro

KD: Välkommet med mobilförbud och digitalisering på Engelbrektsskolan!

Bilden är ifrån ett "mobildagis" på en skola i Nacka. Barnens mobiler läggs i lådan så de inte stör under lektionstid.

Bild: TT

Annons

En skola med de bästa förutsättningarna för att alla elever ska klara skolans mål vilar på en värdegrund som skapar trygghet och delaktighet för alla. Elever behöver en trygg lärmiljö för att kunna utveckla sina förmågor och växa i kunskap och som människa. Därför välkomnar vi Engelbrektsskolans besked att från höstterminens start införa ett mobilförbud under skoltid.

Elever och vårdnadshavare har i dagarna fått hem ett brev från Engelbrektsskolans ledning där de berättar att man i och med höstterminen 2018 kommer att vara en mobilfri skola. Redan idag är det många skolor som har förbjudit mobiltelefonerna under lektionstid, men Engelbrektsskolan väljer här att gå ett steg längre.

De skriver att deras syfte är att öka måluppfyllelsen och att öka tryggheten för eleverna.

Annons

Ett växande problem är att mobilen lätt kan användas till kränkningar av kompisar genom sociala medier, eller att elever mot sin vilja blir fotograferade, och att dessa bilder sedan används på ett kränkande sätt.

Annons

I dag äger nästan alla elever en mobil och den utgör en del av vardagen. Givetvis kan den både brukas väl som missbrukas. I många skolmiljöer har mobilanvändandet skapat motsatsen till arbetsro, och många skolor försöker tillsammans med elever och föräldrar hitta ett rimligt användande av mobilen i skolan.

Ett växande problem är att mobilen lätt kan användas till kränkningar av kompisar genom sociala medier, eller att elever mot sin vilja blir fotograferade, och att dessa bilder sedan används på ett kränkande sätt. Det är ett allvarligt problem som måste åtgärdas.

Mobiltelefonerna tar dessutom bort koncentrationen från undervisningen och en ständig uppkoppling bidrar till barns och ungdomars psykiska ohälsa, vilket i dag är ett växande problem.

Det är alltså inte politiker som ska besluta hur arbetsro ska förverkligas, eller hur mobilanvändandet ska hanteras, men när en skola väl tagit ett sådant beslut, så ger vi vårt stöd till detta.

Ett totalt mobilförbud från höstterminen är därför rimligt och något som vi från Kristdemokraterna välkomnar. Vi utgår dock ifrån att alla skolor redan arbetar aktivt med arbetsron och hanteringen av mobiltelefonerna. I dag är det upp till varje skola och deras ledning med personal, i nära dialog med både elever och föräldrar, att utarbeta regler och bestämmelser kring detta. Det är alltså inte politiker som ska besluta hur arbetsro ska förverkligas, eller hur mobilanvändandet ska hanteras, men när en skola väl tagit ett sådant beslut, så ger vi vårt stöd till detta.

Annons

Annons

Sedan 1 juli 2018 har skolans styrdokument fått nya skrivningar angående digitalisering. Vi lever i en tid då informationsflödet är stort och den tekniska utvecklingen har förändrat vårt samhälle. För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. Vi behöver därför stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.

Förändringarna i läroplanen handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Att Engelbrektsskolan nu även satsar på datorer och iPads till sina elever är också glädjande och inget som går stick i stäv med deras mobilförbud.

Våra elever förtjänar en trygg skolgång och ett gott lärande. Därför välkomnar vi Engelbrektsskolans beslut.

Marlene Jörhag

Kristdemokraterna, 1: v ordförande Programnämnd Barn och utbildning

Lennart Bondeson

Kristdemokraterna, kommunalråd Örebro kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan