Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro län

Brandflyg visar nyttan av Örebro flygplats

De italienska brandbekämpningsplanen använde Örebro flyplats som bas.

Bild: Marita Hellberg-Danielsson

Annons

Replik till Anna Ågerfalk ”Är verkligen en flygplats det viktigaste?” (NA 2/8)

Jag har också lyssnat på Olof Palme! Det var 1981 på Götaplatsen i Göteborg då han sade, ”Svenska folket ska aldrig behöva betala avgifter för sjukvård”! Tre år senare infördes avgifter i sjukvården. Politikerlöfte i ett nötskal!

För 37 år sedan infördes (HSL) Hälso- och sjukvårdslagen (1982.763) där en del av målparagrafen lyder ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Efter 37 års tuggande av denna lag är orättvisorna och ojämlikheten och de geografiska skillnaderna större än när lagen stiftades. Ni politiker har inte under 37 år lyckats att ens komma i närheten av vad denna lag säger. Vad beror detta på egentligen? Enligt min mening sitter sjukvården fast i ett föråldrat system- och organisationsfel! Byråkratin bara ökar! Våren 2018 passerades gränsen då det är fler byråkrater/politiker anställda i vårdsystemet än professionen som arbetar med patienten!

Annons

Annons

Det är också ett enormt resursslöseri med en sådan organisation.

Vi bor i ett bra land med en befolkning på 10 miljoner medborgare, vi följer samma lagar och regler som är lika oavsett var i landet vi är bosatta! Så länge du är frisk, ja! Blir du sjuk är du plötsligt bosatt i 21 olika länder, det vill säga landsting och regioner som lever efter sina egna ”lagar” och understödjer på så vis orättvisorna inom vården. Det är också ett enormt resursslöseri med en sådan organisation. Av utrymmesskäl ett par exempel av många: År 2015 hade vårdsystemet i Sverige cirka 180 datasystem varav ett fåtal kunde kommunicera med varandra! USA, med drygt 300 miljoner invånare, har 3 datasystem inom vården och samtliga kan kommunicera med varandra. Hur många miljarder har vårdsystemet slängt i sjön här i Sverige. Datakonsulterna är nog de som blivit miljonärer på systemet! Vidare upphandlingssystemen som äter åtskilliga miljarder. Det räcker med att nämna Karolinska sjukhuset, men de är inte de enda, det förekommer säkert i fler landsting och regioner men kanske inte i samma omfattning.

Att ha 21 olika vårdsystem är ett resursslöseri av gigantiska mått, men med ett vårdsystem så skulle det ju också minska antalet välbetalda politiker anställda i vården.

Hur många vårdplatser, hur många sjuksköterskor (med bättre lön), hur många inköp av bättre vårdteknik, vårdcentraler, äldrevårdscentraler och husläkare hade man kunnat få om ni politiker arbetat för att få ett vårdsystem i vårt lilla land. Då kanske ni även kunnat uppnå vad HSL säger om jämlik vård. Man kanske till och med skulle kunnat leva upp till att följa Socialstyrelsens utfärdade riktlinjer för behandling av olika diagnoser. Att ha 21 olika vårdsystem är ett resursslöseri av gigantiska mått, men med ett vårdsystem så skulle det ju också minska antalet välbetalda politiker anställda i vården.

Annons

Annons

Så, ställt i relation till ovanstående så är fortfarande flygplatsens bidrag av skattemedel en piss i havet. Flygplatsen har även den senaste tiden ytterligare visat samhällsnyttan genom att man stationerade EU:s brandflyg här i Örebro.

Sluta med att inför valet dela ut små valfläsktärningar till ett föråldrat och förlegat sjukvårdssystem!

När ska ansvariga politiker börja fatta att vården befinner sig i allvarlig kris, en nationell kris och i nationella kriser brukar eller ska politiska partierna i riksdagen samarbeta och söka en nationell lösning på problemet.

Så, snälla riksdagspartier! Sluta med att inför valet dela ut små valfläsktärningar till ett föråldrat och förlegat sjukvårdssystem! Satsa i stället på att komma överens i en parlamentarisk överenskommelse om att satsa på ett nationellt vårdsystem för hela Sveriges befolkning!

Bosse Karlsson

Vintrosa, förbundsordförande ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Till toppen av sidan