Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro län

SD: Sluta stötta flygplatsen med skattepengar

Örebro flygplats får stöd både från kommuner och Region Örebro län.

Bild: Gabriel Rådström

Annons

Örebro Airport AB är, och har länge varit, en kostsam historia för skattebetalarna. Bara de senaste tre åren har regionens skattebetalare sammanlagt betalat belopp i hundramiljonersklassen i form av årligt driftsstöd och i form av bidrag till den misslyckade och numera nedlagda Köpenhamnslinjen. Utöver dessa direkta bidrag har Örebro kommun köpt fastigheter av flygplatsen för mångmiljonbelopp för att hålla den flytande.

Annons

Annons

Flygplatsens möjlighet att gå med vinst på längre sikt är i princip obefintlig eftersom det råder en överetablering av regionala flygplatser i Mellansverige. Utbudet är helt enkelt större än efterfrågan till följd av att så många flygplatser i Mellansverige hålls vid liv genom denna typ av kostsam konstgjord andning.

I den mån regionala flygplatser överhuvudtaget ska tillhandahållas av det offentliga bör frågan om var och vilka flygplatser som ska finnas avhandlas och finansieras på nationell nivå.

Vi har självklart inget emot att det finns en flygplats i regionen men vi tycker inte att en sådan ska finansieras av skattebetalarna. Inte när vi har så stora behov inom äldreomsorgen, skolan och vården, och inte när de långsiktiga prognoserna för kommunernas och regionernas ekonomi ser så dyster ut.

I den mån regionala flygplatser överhuvudtaget ska tillhandahållas av det offentliga bör frågan om var och vilka flygplatser som ska finnas avhandlas och finansieras på nationell nivå.

Därför kräver vi sverigedemokrater att skattefinansieringen av Örebro Airport AB ska upphöra.

Daniel Spiik

Sverigedemokraterna, kommunalråd Örebro

Elin Jensen

Sverigedemokraterna, regionråd Örebro län

Annons

Annons

Till toppen av sidan