Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Byggnads och LO: Psykisk ohälsa växer i machokulturen

Byggnads är LOs femte största fackförbund och organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Tillsammans driver de Stoppa Machokulturen för att få en arbetsmiljö som är öppen för alla.

Bild: TT

Annons

Psykisk ohälsa drabbar 1,4 miljoner svenskar, ändå är det förknippat med skam att prata om det, inte minst i svenska byggbodar. Många arbetskamrater sitter och tiger när de skulle behöva prata och få stöd. Att stoppa machokulturen är nödvändigt för att skapa förändring och skapa plats för alla i arbetslivet.

Vid 15 års ålder drabbades Jens av psykiska besvär. De blev värre när han började jobba som anläggningsarbetare. Byggbranschens tuffa villkor, hårda jargong och machokultur förstärkte ångesten, samtidigt som han inte vågade berätta om den på jobbet. Jens tror att det finns många andra byggnadsarbetare som mår likadant idag. Men detta är en machobransch och ingen vill verka klen. Man är rädd att det ska slå tillbaka.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Totalt i Sverige drabbas cirka 15 procent av männen och 25 procent av kvinnorna periodvis. Begreppet är ett samlingsnamn för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. I reda tal handlar det om nästan 1,4 miljoner personer.

Annons

Annons

... om normen säger att det är dåligt att vara svag, och skamligt att be om hjälp, skapar det en farlig grogrund för psykisk ohälsa.

Av Byggnads medlemmar är 99 procent män. Bland Byggchefernas medlemmar är motsvarande siffra 90 procent. I branscher där en grupp är i så tydlig majoritet uppstår ofta en viss kultur. En norm som blir till outtalade regler för vad som är okej. Och om normen säger att det är dåligt att vara svag, och skamligt att be om hjälp, skapar det en farlig grogrund för psykisk ohälsa.

Inom byggbranschen ökar antalet unga som söker hjälp för psykisk ohälsa, enligt rehabiliteringsbolaget Galaxen. Vi är övertygade om att machokulturen är en orsak.

Det är på arbetsgivarnas ansvar att regler om psykosocial arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen följs. Det handlar inte bara om anställningstrygghet, stress och jämställdhet, utan också om hur vi snackar i byggboden eller på kontoret. Det ska vara klart att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel genom en policy. De anställda ska känna till vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

Det finns alltid de som med hög röst uttrycker sig förminskande om skillnader mellan människor.

Men alla har också ett kollektivt och ett personligt ansvar. Det finns alltid de som med hög röst uttrycker sig förminskande om skillnader mellan människor. Det är tyvärr allt för vanligt och gör att alla inte känner sig välkomna eller accepterade. Alla kan känna igen det, men kanske inte så många vill se sin egen del.

Annons

Annons

Innan du bestämmer dig för att ”säga som det är” eller ”säga vad alla tänker” är det bäst att du är säker på din sak. Ingen ska behöva berätta om egen psykisk ohälsa, normbrytande känslor eller åsikter för att ändå känna sig accepterad i lunchrummet.

Byggnads har tillsammans med Byggcheferna sedan 2014 drivit kampanjen Stoppa Machokulturen. Vi har föresatt oss att skapa en byggbransch där alla känner sig välkomna. Men ska det bli verklighet behöver fler ta ansvar och göra sitt till. Anta därför vår utmaning att som arbetsgivare, chef eller arbetskamrat vara med att göra våra byggarbetsplatser mer omtänksamma!

Johan Lindholm

ordförande för Byggnads

Kenneth Svärd

ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Annons

Annons

Till toppen av sidan