Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Låt Örebros elever slippa narkotikan på skolan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anders Åhrlin, Moderaterna, vill att Örebro kommun startar ett narkotikateam för att komma åt knarket på skolorna.

Annons

När NA nu belyser problematiken med narkotika på Örebros skolor kan vi moderater inte göra annat än att hålla med. Vi har länge försökt få Socialdemokraterna och de styrande partierna att se problemet och vidta åtgärder, men inget har hänt och situationen är nu ohållbar. Det är dags för de styrande att ta sitt ansvar och se till att kommunen tar krafttag mot narkotikan på våra skolor.

Annons

På varje gymnasieskola säljs det narkotika och i varje niondeklass har minst en elev tagit droger. Den utvecklingen måste stoppas nu. Ingen elev, lärare eller förälder ska behöva vara orolig för elevernas hälsa och framtid. Hamnar en ungdom i en missbrukssituation ska de anhöriga kunna lita på att kommunen tar sitt ansvar, finns där och sätter in rätt stödinsatser. Så är det inte idag.

Vi moderater lovade inför valet att satsa 40 miljoner kronor för att motverka drogmissbruk bland unga. Det krävs skarpa, konkreta insatser för att få bukt med missbruket bland våra ungdomar.

Annons

Teamet ska göra insatser på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar samlas och det finns risk för drogmissbruk.

Vi vill att kommunen startar ett särskilt Narkotikateam som ska kunna rycka ut inom 30 minuter när en ungdom påträffas med narkotika, i kroppen eller i fickan.

Narkotikateamet ska bestå av fältassistenter, kuratorer, socialsekreterare och väktare som ska arbeta uppsökande i hela kommunen. Teamet ska göra insatser på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar samlas och det finns risk för drogmissbruk. När teamet får kontakt med ungdomar som har tagit droger eller befinner sig i en riskmiljö ska de omedelbart dra igång en åtgärdskedja och kontakta polis, socialtjänst och föräldrar för att snabbt få till stånd rätt insatser och behandling.

Vi moderater vill dessutom stärka socialtjänsten med ökade resurser, fler socialsekreterare och bättre jouröppettider. Ungdomar med missbruksproblem ska kunna få omedelbar hjälp, oavsett tid på dygnet.

Annons

Vi vill också inrätta en sambandscentral som ska samordna narkotikateamets arbete med polisen, regionen och socialtjänsten så att inga ungdomar i drogmissbruk ska falla mellan stolarna. Idag arbetar flera instanser med samma problem fast på olika sätt, vilket inte är optimalt. Vi vill att alla goda krafter ska arbeta gemensamt och samordnat för att förebygga drogmissbruk hos våra ungdomar.

Alla barn har rätt att växa upp i ett drogfritt Örebro!

Anders Åhrlin

Moderaterna, oppositionsråd i Örebro kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan