Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro län

Debatt
Lägg ned Örebro flygplats!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Örebro flygplats kostar varje år: miljoner för kommuner och Region Örebro län och i miljöskador.

Bild: Gabriel Rådström

Annons

Svenskarna tar allt oftare flyget och våra flygresor orsakar stora utsläpp av koldioxid (10 miljoner ton under 2017). Därmed bidrar vi på ett sorgligt sätt till den globala uppvärmningen.

Det finns miljövänliga alternativ som biobränsle men branschen tvekar. Biobränslet är fyra gånger dyrare än vanligt flygbränsle och svarar i dag för en bråkdel av förbrukningen. En fullskalig omställning skulle kräva ofantliga odlingsarealer och det skulle ta mycket lång tid för flygbolagen att anpassa sina flygplansflottor. Dessutom upphör inte utsläppen – de reduceras bara.

Utsläppen måste minskas här och nu. Detta kan bara ske om vi förändrar vårt beteende när det gäller flygresor

Annons

Om resandet med flyg fortsätter att öka så kommer den positiva effekten av ett miljövänligt bränsle att kvittas mot ökat resande och nettoeffekten riskerar att bli noll. Teknisk utveckling är bra men några garantier för att branschen verkligen kommer att lösa problemen kan naturligtvis inte ges och det kommer under alla förhållanden att ta mycket lång tid. Utsläppen måste minskas här och nu. Detta kan bara ske om vi förändrar vårt beteende när det gäller flygresor– även om det medför uppoffringar för den enskilde.

Annons

Samhället måste underlätta omställningen och använda de styrmedel som står till buds. Under inga förhållanden får det ges några skattesubventioner till flygbranschen. Det vore detsamma som att aktivt arbeta för ett ökat flygresande. I Örebro finns det sedan 40 år en flygplats för reguljär trafik, charter och fraktflyg. Antal passagerare per år är cirka 100 000. Huvudägare är Örebro kommun och Region Örebro Län. Närheten till en ”egen” flygplats gör det både billigt och enkelt för länsinnevånare som vill resa med charterflyg (80 procent av resenärerna är charterresenärer).

Om inte resenärerna själva är beredda att betala vad det kostar så har väl inte flygplatsen något ekonomiskt berättigande?

Ett problem är att flygplatsen inte står på egna ben. Bara under perioden 2013-2017 har flygplatsen mottagit 160 miljoner kronor i bidrag vilket tillsammans med en sammanlagd förlust på 28 miljoner kronor betyder att skattebetalarna står för uppemot 40 procent av flygplatsens kostnader. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv kan man ifrågasätta rimligheten i detta. Om inte resenärerna själva är beredda att betala vad det kostar så har väl inte flygplatsen något ekonomiskt berättigande?

Annons

Ur ett miljöperspektiv blir det ännu konstigare. Varför lägger kommunen och regionen skattepengar på att locka länsinnevånarna att välja ett resealternativ som vi numera vet orsakar mycket allvarliga skador på miljön? Det kan inte ligga i medborgarnas intressen – även om det naturligtvis finns kortsiktiga ekonomiska vinster för dem som utnyttjar möjligheten att resa ”billigt”.

Annons

En balans måste finnas och om den miljömässiga kostnaden för tillväxt blir alltför hög är det klokast att säga nej till den miljöfarliga tillväxten.

Vi förstår att det ligger näringspolitiska överväganden bakom subventionerna, men kommunens miljöpolitiska strategi om en ”hållbar tillväxt” (Övergripande strategier och budget 2019) ska väl inte tolkas som att tillväxt alltid ska väga tyngre än hållbarhet vid eventuella målkonflikter? En balans måste finnas och om den miljömässiga kostnaden för tillväxt blir alltför hög är det klokast att säga nej till den miljöfarliga tillväxten.

Det är därför som ägarna till Örebro flygplats snarast bör fatta beslut om en avveckling av flygplatsen. Pengarna kan istället användas för att i dialog med näringslivet investeras i en regional infrastruktur som möter företagens och allmänhetens behov utan att miljön därigenom äventyras. Bara då får strategin om en hållbar tillväxt en innebörd.

De politiker som en gång i tiden bestämde att det skulle finnas en flygplats i Örebro fattade ett djärvt beslut. De politiker som idag bestämmer om nedläggning visar också politiskt mod.

Jan Greve

Cecilia Hessel

Lotta Lemte

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy