Annons

Annons

Annons

Lars Ströman

ledare liberal

Lars Ströman
Cecilia Wikström (L): Låt det svida rejält för de länder som inte tar emot flyktingar

Kan EU få en ny flyktingpolitik före nästa mandatperiod. Och hur ska EU hantera att länder som Ungern och Polen går i auktoritär riktning. Lars Ströman har träffat Cecilia Wikström, liberal ledamot i Europaparlamentet.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är liberal.

Inbäddat innehåll

2015 skulle Sverige ha tagit emot 40 000 asylsökande i stället för 163 000, om den nya Dublinförordningen hade varit i kraft, säger Cecilia Wikström, liberal ledamot i Europaparlamentet.

Bild: TT

Ungern är inte längre ett fritt land enligt Freedom House, utan får betyget ”delvis fritt”. Själva tanken med EU är att samla demokratier i Europa. Hur ser du på det?

– Det är en skandal naturligtvis. De värderingar som utgör själva fundamentet för EU har ju skakats i grunden i först Ungern – och därefter har Polen repeterat – med en nästan kirurgisk precision – vad Ungern först gjorde.

Annons

Annons

EU-kommissionen har väldigt hög svansföring gentemot Polen, men inte på samma sätt mot Ungern. Vad beror det på?

– Det är mycket enkelt – och vansinnigt genant. Fidesz, alltså Orbans parti i Ungern, har en stor delegation i parlamentets största grupp EPP (den konservativa grupp som även M och KD tillhör). Och kommissionens ordförande är från EPP-gruppen.

– Jag har sagt att om inte det så kallade liberala partiet i Rumänien lever upp till europeiska värderingar, då får vi slänga ut dem ur den liberala gruppen.

– Jag fattar inte att svenska moderater och kristdemokrater har känt större samhörighet med Orbans gäng än med sina allianskollegor. Det är en skamfläck faktiskt.

Om Polen och Ungern fortsätter i samma riktning måste det vara en väldigt allvarlig kris för hela EU-projektet.

– Ungrarnas och polackernas grundläggande rättigheter måste restaureras. EU:s domstol tittar nu på det.

– Kommissionen tar upp det i förslaget till långtidsbudget. Alltså, antingen lever ni upp till fördraget och gemensamma åtaganden. Eller också så kan ni titta i månen efter EU-stöd.

Du är ansvarig i parlamentet för förhandlingarna om EU:s flyktingpolitik. Där har nu kommissionen sagt att den vill att parlamentet och rådet antar de lagar som det går att komma överens om. Sedan skulle de vänta med den lagstiftning som bland annat handlar om fördelning av flyktingar, alltså Dublinförordningen.

– Det har vi sagt nej till. Vi betraktar de sju rättsakterna som ett paket.

Hur enigt är ni i parlamentet om det?

Annons

– Helt enigt!

Om den nya Dublinförordningen antas – vad blir konsekvensen?

– 2015 skulle Sverige ha tagit emot 40 000 asylsökande i stället för 163 000. Vi har båtar som nu planlöst driver omkring på Medelhavet med en allt större desperation hos människorna ombord. De båtarna kan då gå in i vilken hamn som helst. Människorna skulle omedelbart lokaliseras till de länder som står på tur.

Annons

De länder som konsekvent vägrar att ta emot flyktingar. Vad händer med dem?

– Det kanske är bättre att man säger ”okej, var med och bidra till det här, genom att betala”. Med en prislapp som svider rejält har man ju ändå bidragit.

– Det finns ganska långtgående planer nu att vi snart ska sitta ner för att se hur långt ifrån varandra vi egentligen, alltså rådet, parlamentet och kommissionen. Vi skulle kunna göra något innan mandatperioden är över. Jag har två tredjedels majoritet i parlamentet bakom mig för min text.

Moderaterna har en idé om att du ska inte kunna söka asyl i EU, utan ha säkra områden utanför EU. Är det över huvud taget genomförbart?

– I själva verket prövades det redan under Balkankrigen och det befanns av domstolen vara både olagligt och praktiskt ogenomförbart.

– Det är ju inte mindre olagligt nu. Vi har ingen jurisdiktion i tredje länder. Precis efter att de hade börjat gapa om det där så träffade jag Tunisiens utrikesminister. Han sade att "det spelar ingen roll hur mycket pengar ni slänger efter oss."

– Jag trodde i min enfald att den europeiska kolonialismens dagar var över.

Annons

Nu börjar diskussionerna om en ny långtidsbudget. Den svenska regeringen tänker vara snålast i Europa.

– Jag finner det anmärkningsvärt att en finansminister uttrycker sig så slarvigt.

– Det finns ju många saker som EU tar hand om bättre. Vi måste bygga upp en civil beredskap för naturkatastrofer, för bränder och annat sådant. I stället för att vi ska köpa svenska brandsläckningsflygplan så kan EU göra det. Det är en rimligt tanke i det. Det gör att vi inte behöver ta av den nationella budgeten för sådant.

– Vi bygger upp en gränsbevakningsstyrka, där kommissionens förslag säger att man ska ha upp till 10 000 personer.

Annons

Nu har det talats om kris för den svenska gränspolisen. Då skulle Sverige alltså snabbt kunna få hjälp?

– Absolut!

– Faktum är också att Sverige får stora forskningsstöd från EU. Jag tänker till exempel på projektet grafen som Chalmers leder och koordinerar. Grafen är ett grundämne som är superstarkt och supertunt och som kan användas till så olika saker som att dra tågvagnar till artificiella hornhinnor.

Får Örebro universitet del forskningspengar också?

– Det skulle kunna vara mycket bättre. Örebro behöver snäppa upp sig ett stort antal steg, till exempel när det gäller internationaliseringen.

Du har också människor som står väldigt långt ifrån detta. Dels i fattiga glesbygdskommuner, men också i utsatta områden i storstäder.

– När jag reste runt som riksdagsledamot för tolv år sedan i till exempel Bergslagen, så kunde jag ändå se en landsbygd där folk var rätt nöjda. I dag har posten stängt och affären har stängt. Posten går knappat att få utburen. Det krävs en absolut stark medvetenhet från nationella politiker att kompensera detta.

Och om vi tittar på EU:s ställning på lång sikt?

– Ta G7, de sju viktigaste ekonomierna i världen. Om max 30 år så kommer inte ett enda europeiskt land att sitta på någon av de stolarna, inte ens Tyskland. Är det inte då otroligt viktigt att EU sitter på en av de stolarna och bevakar intressena för oss alla.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan