Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Byggnads: Så stoppar vi jobbdöden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads, skriver om hur Sverige kan sätta stopp för dödsfall på jobbet.

Annons

Förra året dog 10 personer i jobbet på byggarbetsplatser i Sverige. På morgonen gjorde de frukost, förberedde sina barn för förskoledagen och sa hej då till sin partner i tron om att ses på eftermiddagen. Men de kom aldrig hem igen. Och i år har tragedin upprepat sig fyra gånger i byggbranschen.

Det finns stora brister i arbetsmiljöarbetet och lagarna som reglerar det. Arbetare dör på jobbet men ingen döms, skyddsombud förhindras i sitt uppdrag och myndigheter saknar resurser. Trots att Sverige har en nollvision ökar dödsolyckorna på våra arbetsplatser.

Det är människoliv som slocknar alldeles för tidigt och barn som förlorar sin förälder, anhöriga som blir av med någon de älskar och byggnadsarbetare som sörjer sin kollega.

Annons

Annons

Vi ställer nu sex konkreta krav för att få stopp på jobbdöden:

1. Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott

Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall inte straffas är oacceptabelt. Alltför ofta väljer åklagare att inte väcka åtal för att ansvarsfrågan inte kan utredas straffrättsligt.

2.Straffsanktioner när skyddsombud utestängs

Arbetsmiljöverket ska kunna utdöma sanktionsavgift när skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen.

3. Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U)

I dag krävs endast en dags utbildning för Bas-U, den som ansvarar för att hålla ihop arbetsmiljöarbetet. Det är otillräckligt för en så viktig roll och måste förbättras.

4. Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna

RSO förhindras i dag att kontrollera arbetsmiljön på många arbetsplatser. Därför kräver vi ökad tillträdesrätt för RSO hos företag som saknar skyddskommitté.

5. Fler inspektioner på byggarbetsplatser

Politikerna måste prioritera mer resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan göra fler inspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig.

6. Nuvarande föreskrifter måste efterlevas

Regeringen måste ge Arbetsmiljöverket uppdrag att samla arbetsmarknadens parter så att arbetsmiljöarbetet börjar fungera bättre här och nu.

Annons

Byggnads står redo att möta upp alla satsningar mot dödsolyckor med våra tusentals skyddsombud och förtroendevalda som alla vill förstärka arbetsmiljöarbetet.

Annons

Förra året var det blodigaste året på svensk arbetsmarknad på länge och 2019 har haft en beckmörk inledning. Det handlar inte om siffror som adderas till en tabell i en myndighetsrapport och sedan glöms bort. Det är människoliv som slocknar alldeles för tidigt och barn som förlorar sin förälder, anhöriga som blir av med någon de älskar och byggnadsarbetare som sörjer sin kollega.

Byggnads står redo att möta upp alla satsningar mot dödsolyckor med våra tusentals skyddsombud och förtroendevalda som alla vill förstärka arbetsmiljöarbetet.

Om politiker och byggföretag på riktigt vill stoppa jobbdöden så är det dags att visa det nu.

Johan Lindholm

förbundsordförande Byggnads

Kenneth Svärd

ordförande Byggnads, region Örebro-Värmland

Annons

Annons

Till toppen av sidan