Annons

Annons

Annons

Annons

Sjukskrivningarna på Vivallaskolan

Debatt
Vivallaskolan får stöd inom lagens ramar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro Kenneth Nilsson svarar på Lars Strömans ledare om Vivallaskolan.

Annons

Svar

Lars Ströman vill spy på grund av kommunens ledning (ledare i NA den 16 april). Roten till detta är Vivallaskolans problematiska situation. Han vill inte kännas vid att det marknadsstyrda skolsystemet tillsammans med faktorn att några decennier av dysfunktionell socioekonomisk bostadspolitik lett till ett uppdelat samhälle, även i klassrummen. Ströman efterlyser insatser som inte beskrivs alls.  

Örebro kommun måste agera inom ramen för lagen. Skolorna ska behandlas på samma sätt. Örebro kommun får inte göra en massa saker på enskilda skolor utan att de andra skolorna ska få samma förutsättningar. Kommunen kan styra resurser till mer utsatta skolor i resursfördelningsmodellen. Det har Örebro gjort och därför är Vivallaskolan den skola som utan tvivel har mest resurser i Örebro. Därefter är det rektors sak att leda arbetet med de resurserna. Också detta är tydligt utpekat i lagen.  

Annons

Annons

Jag förväntar mig att insatserna som är vidtagna av grundskolenämnden och förvaltningen, innan rapporteringen satte igång, ger resultat så snart som möjligt.

Kommunen har självfallet ett stort ansvar för att Vivallaskolan får stöd och hjälp i sitt utmanande arbete. Därför har grundskolenämnden och förvaltningen arbetat med insatser från både Skolverket och den egna verksamheten. Det pågår i detta nu och är inte färdigt ännu. Ingen politiker eller chef i kommunen kan uttala sig på förhand och ej heller svara på frågor i media innan skolan själva fått diskutera vad analysen gett vid handen. Det är viktigt att professionen visas den tillit som skoldebatten så ofta tar ifrån dem.  

Skolpolitikerna och förvaltningen och framför allt skolorna jobbar utifrån de givna förutsättningarna. Jag förväntar mig att insatserna som är vidtagna av grundskolenämnden och förvaltningen, innan rapporteringen satte igång, ger resultat så snart som möjligt. Det är nödvändigt. Det kommer säkert bli kämpigt och vi vet att den ekonomiska situationen är ansträngd, när allt fler skolplatser måste byggas. Det sista som behövs då är akuta insatser från mediaskraja politiker. Det skadar mer än det hjälper.  

Vi i den nuvarande kommunledningen är således inte rädda för att vidta åtgärder när rimliga, samt lagliga, förslag arbetas fram. 

Annons

Jag kommer inte att gå in och släcka någon brand framför näsan på andra. Man kan ha olika uppfattning om det. Men ledarskribenter som skriver att de vill spy på grund av chefer och politiker bidrar till det allt mer naturliga offentliga hatet mot demokratin. Det såg vi exempel på i Lindesbergs kommun i måndagen den 15 april då kommunfullmäktige fick avbrytas på grund av hot. 

Annons

Jag var kommunalråd med ansvar för skolan i ett år i början av den förra mandatperioden. Det enskilt viktigaste beslutet då var att flytta Vivallas högstadieelever till andra skolor i Örebro, för att jobba med just den fråga som nu åter är högaktuell. Vi i den nuvarande kommunledningen är således inte rädda för att vidta åtgärder när rimliga, samt lagliga, förslag arbetas fram. 

Lars Ströman är en ledarskribent som tycker det är uppfriskande med sänkt skatt, utöver att han har väldigt svårt att se bristerna med det sorteringssamhälle som Sverige skapat, när klyftorna tillåtits öka. Jag förmår att vara kritisk mot den samhällsutvecklingen och de effekter den ger, även mot mitt eget parti i flera avseenden. Lars Ströman väljer att beskriva sina uppkastningar. Jag hoppas och tror att kamp för ett rättvisare samhälle är en mer framgångsrik väg. 

Kenneth Nilsson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Örebro

Annons

Annons

Till toppen av sidan