Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Modernisera kyrkan och flytta söndagens gudstjänst till kvällen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören föreslår att den traditionella gudstjänsten på söndagsförmiddagen flyttas till kvällen istället för att göra den attraktivare för nya besökare. Bilden är ifrån en mässa i S:t Nicolaikyrkan, Örebro.

Annons

I våra dagar är många upptagna av arbete eller utbildning måndag – fredag. Man kan då vara ledig från fredag eftermiddag till måndag morgon. Kyrkans gudstjänst på söndag förmiddag kan då upplevas som en problematisk tidpunkt, som bryter ledigheten under veckoslutet.

Kan det vara så att söndag förmiddag är en gudstjänsttid, som passade bra när vi hade sex dagars arbetsvecka och ingen elektricitet. Av praktiska skäl var det då nödvändigt att ta vara på det dagsljus som fanns mitt på dagen, för att kunna hålla gudstjänst i kyrkorna. Det borde därför finnas anledning att överväga om en annan tid för söndagens gudstjänst skulle passa bättre i vårt nuvarande svenska samhälle.

Som ny eller ovan kyrkobesökare kan det vara lättare att komma till kyrkan på kvällen än på förmiddagen.

Annons

Annons

Antag att några av våra kyrkor skulle pröva att en gång i månaden senarelägga söndagens gudstjänst till kl 18. Skulle vi då uppfatta denna nyordning som ett hot eller en möjlighet?

Hotet skulle till exempel kunna vara att den ordning rubbas, som förmodligen varit rådande under flera hundra år. Möjligheten skulle kunna vara att på ett mer rationellt sätt disponera den sammanhängande ledigheten under veckoslutet.

Om man studerar de bibeltexter som skildrar den första tiden efter Jesu död och uppståndelse, finner man att lärjungarnas sammankomster söndag kväll är en gemensam nämnare i flera av dessa texter. Hos oss skulle det kunna visa sig, att en kvällsgudstjänst på söndagen blir ett välkommet och välsignat alternativ till den traditionella förmiddagsgudstjänsten. Som ny eller ovan kyrkobesökare kan det vara lättare att komma till kyrkan på kvällen än på förmiddagen. Tanken är vidare att denna kvällsgudstjänst, skall ha ekumenisk inriktning, med gott om tid för evangelisk bibelundervisning, där man deltar oberoende av församlings- och kyrkotillhörighet.

Vesper kanske kunde vara en passande benämning?

Ansvaret för att förbereda och leda en sådan kvällsgudstjänst, bör därför delas av ett ekumeniskt team av ledargestalter, med tyngdpunkt på egenskaper som karaktiserar profeter och lärare. Ett bibliskt exempel på ett sådant team finns i Apostlagärningarna:

Annons

I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes. (samt Saul. Apg 13:1)

Annons

Söndagens kvällsgudstjänst kanske behöver ha en speciell benämning. Benämningen skall indikera att det handlar on en gemensam sammankomst , där kristna från alla håll deltar. Vesper kanske kunde vara en passande benämning?

”Vesper, latin för afton, kväll, en högtidlig kvällsgudstjänst,som hålls vid solnedgången eller kl 18.” (Fritt citerat ur Wikipedia).

Följande är ett försök att sätta svenska ord på bokstäverna i detta latinska namn.

VESPER – Vår Ekumenisk Sammankomst Praktiserar Evangelisk Reformation.

Slutligen ett par rader ur en vacker hymn som nådde mig via Örebro närradio (95,3 Mhz): jag beder att dee alla må vara ett,

för att världen skall troo att du har sänt mig. (Johannes 17:21 i förkortad form)

Bror Tage Lindstedt

Hovsta

Annons

Annons

Till toppen av sidan