Annons

Annons

Annons

Annons

Sjukskrivningarna på Vivallaskolan

Debatt
Lämna inte Vivallas barn i sticket

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Politker mötte oroligta föräldrar i Folkets hus i Vivalla efter problemen på Vivallaskolan.

Bild: Christina Eriksson

Annons

Skolan i Örebro har fått ett sparkrav om 70 miljoner kronor i år. Redan där är vi många som blir oroliga över barnens framtid. De barn som kommer att drabbas värst är de som redan har svårt att klara av skolan. Det är barnen som behöver resurspersoner, specialpedagogiskt stöd. Det är barnen som behöver mindre grupper eller extra hjälp och få något förklarat en gång till som kommer att märka av dessa besparingar mest.

Vi vet att det finns skolor där andelen elever som inte klarar målen är högre än andra. En av dem är Vivallaskolan och det har redan visat sig att det är en skola som kommer att märka av besparingarna.

Allt detta måste bekämpas på ett strukturellt plan.

De låga resultaten beror naturligtvis inte på att barnen i Vivalla per definition är sämre än andra barn. Det tål att upprepas. Det handlar i stället delvis om ett fritt skolval där högpresterande elever i högre grad väljer bort den kommunala skolan av olika skäl, även om en bostadssegregation som gör att många av eleverna själva är nyanlända eller lever i familjer med ett annat modersmål än svenska, vilket gör deras skolgång lite svårare. I området finns många andra omständigheter som påverkar barnens livssituation och skolgång, exempelvis trångboddhet och hög arbetslöshet och naturligtvis samhällets rasism och diskriminering. Allt detta måste bekämpas på ett strukturellt plan.

Annons

Annons

Trots dessa faktorer betyder det inte alls att det skulle vara kört för dessa barn. Naturligtvis kan de klara av skolan. Det brukar heta att skolan ska vara kompensatorisk. Hur länge du bott i Sverige eller från vilket hem du kommer ska inte avgöra om du klarar skolan eller ej, utan du ska få stöd för att klara av grundskolan utifrån dina förutsättningar. Nu riskerar detta stöd att försvinna. Resurser har redan försvunnit från Vivallaskolan.

Vänsterpartiet anser att ansvariga politiker har prioriterat fel.

En del börjar tappa förtroendet för skolledningen och skolan

När vi deltog i ett möte i Vivalla med bland annat föräldrar till barn på skolan så fanns en oerhörd oro över barnens skolgång. Nyligen skickade rektorn hem alla elever i årskurs 2 för att inga pedagoger hade kommit till jobbet den dagen. Flera föräldrar säger att lärare ringer till dem på deras arbetstid ofta och säger att de måste hämta sina barn, att de inte kan vara kvar i skolan. En del börjar tappa förtroendet för skolledningen och skolan, säger de. Det är en minst sagt allvarlig situation menar vi.

Hur tänker ansvariga politiker i KD, S och C säkerställa att barnen inte blir utan undervisning fler gånger och hur säkerställer de barnens rätt till skolgång?

Det är oerhört viktigt att lärarna får stöd och förutsättningar för att klara av att ge alla barn det stöd de behöver.

Annons

Det stora sparkravet från ansvariga politiker ligger naturligtvis som ett stort hinder framför fötterna på skolledningen. Facket har larmat om lärarnas arbetsmiljö.

Annons

Riktiga åtgärder måste sättas in och något måste göras för att vända en negativ spiral på skolan. Vi ser att det behövs en kontinuitet bland pedagogerna som måste få barnen och föräldrarnas förtroende igen.

Det är oerhört viktigt att lärarna får stöd och förutsättningar för att klara av att ge alla barn det stöd de behöver.

Det behövs resurser och det behövs en tro på Vivallabarnens framtid. Värdesätt dessa barn. Ge dem en chans, ge dem oändligt många chanser. Lämna dem inte i sticket.

Cecilia Lönn Elgstrand

Vänsterpartiet, ledamot i fullmäktige, skolpolitisk talesperson

Faisa Maxamed

Vänsterpartiet, ledamot i fullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan