Annons

Annons

Annons

Annons

Problemen på tekniska förvaltningen

Debatt
Patrik Jämtvall (L) om förseningen av vattentornet Lyra: Allt bottnar i okunskap och ovilja

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En ny upphandling av vattentornet Lyra ska göras.

Annons

Bakgrunden till att Lyra är försenad beror inte på något annat än att arbetsgivaren, kommunen inte skött sig utan handlat felaktigt mot enskilda individer. Det har bedrivits häxjakt på anställda som har velat handla rätt för kommunens bästa. Dessa individer tröttnade och slutade på kommunen. (Läs övriga artiklar på NA om arbetsledare samt vattenverkschef.)

Annons

Orsaken till varför man avbrutit upphandlingen är okunskap och slarv och att man förlorat den kompetens som under lång tid jobbat med dessa frågor. Jag menar att kommunens bristfälliga arbetsmiljöpolitik, som nu kommit i ljuset, försatt oss i en situation där kompetens för att hantera detta nu saknas.

Annons

Min bild av det hela är något helt annat. Upphandlingen avbröts med anledning av att man handlade oförsiktigt i ärendet.

Kommunen avbröt upphandlingen med hänvisning till att handlingarna var felaktiga och bristfälliga och att det kommit in massor med frågor. Sanningen är att handlingarna inte varken var bristfälliga eller felaktiga. Att det kommer in frågor i en pågående upphandling är inte alls konstigt och enligt den information jag har så har de få som inkommit varit fullt normala.

Min bild av det hela är något helt annat. Upphandlingen avbröts med anledning av att man handlade oförsiktigt i ärendet. Det finns inget som tyder på att handlingarna var så pass felaktiga att omtag i upphandlingen var befogad.

Nu är upphandlingen ute igen och jag kan läsa mig till två saker. Upphandlingsenheten har tagit bort alla mjuka värden i upphandlingen, lägsta pris gäller nu. Sedan har det tillkommit en ritning gällande armering. Det förefaller märkligt att dessa två justeringar ska vara skäl till avbrott av tidigare upphandling.

Nej, säger jag! Detta bottnar i okunskap och ovilja från politiskt håll. Viljan saknas att driva en kommun som går i rätt riktning och som arbetar för en organisation i utveckling.

Annons

Detta hade aldrig skett om röran på tekniska förvaltningen med tidigare förvaltningschefen, dess ersättare och nuvarande kommundirektör fullföljt sitt uppdrag och gjort allt som stått i sin makt att förhindra arbetsmiljöbrott.

Patrik Jämtvall

2:e vice ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad (L)

Örebro

Annons

Annons

Till toppen av sidan