Annons

Annons

Annons

Annons

Laxå

Debatt
(S) i Laxå: Stora förändringar väntar i kommunens budget - de glada dagarna är över

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna i Laxå anser att renoveringen av Ramundergården måste bli klar. Kommunfullmäktige har beslutat om ett utökat borgensåtagande på 25 miljoner kronor. /FOTO: Katarina Hanslep

Bild: Katarina Hanslep

Annons

Laxå kommuns glada dagar med miljoner och åter miljoner med välfärdspengar och migrationsmedel har nått sin ände. Laxå kommun har kunnat göra mycket bra för kommunen med de pengar som kommunen fått men nu blir det allt mindre med pengar som kommer till kommunen och det går inte bedriva verksamheter över våra egna tillgångar.

På senaste kommunfullmäktige togs preliminära ramar för år 2020 vilket innebär kostnadsminskningar. Skolan står inför förändringar, sparförslag ett inom barn- och utbildningsnämnden innebar cirka 26 tjänster, ett beslut som gick snabbt utan förankring. Ett beslut som (S) sedan accepterade men inte är helt nöjda med. Sedan kom ytterligare åtgärder för budget i balans för barn- och utbildningsnämnden.

Annons

Sparförslag två, på kostnadsminskningar på cirka sju miljoner + skolsatsningen på 3,6 miljoner avslutas, samt att de tre miljonerna som tillfördes barn- och utbildningsnämnden av årets resultat är bara tillfälliga. På sista sammanträdet i barn- och utbildningsnämnden inför sommaren beslutades om kostnadsminskningar på cirka 5,5 miljoner.

Annons

Inför år 2020 kommer Laxå kommun få cirka 6,7 miljoner i välfärdspengar. Fyra miljoner är redan uppbokade på ökade hyror, de resterande 2,7 miljonerna tillförs barn- och utbildningsnämnden i de preliminära ramarna.

Vi socialdemokrater har tidigare yrkat på:

Att hyror för nybyggda lokaler såsom Finnerödja skola, utbyggnad av Lindåsens skola och kommande utbyggnader finansieras med egna medel.

”I den budget som ligger är hyror under tillfälliga satsningar av välfärdspengar. I majoritetens budgetförslag är hyror för Finnerödja skola med mera finansierade genom välfärdspengar. Vi anser att hyrorna skall ingå i den normala driftsbudgeten. Det är viktigt att vi tar ansvar för de beslut som tagits gällande investeringar, för oss är inte dessa byggnationer tillfälliga utan ett långvarigt åtagande för överskådlig tid.” – men detta har majoriteten avslagit.

Resultaten i skolan sjunker och förändringar behövs.

Barn- och utbildningsnämndens politiker har blivit presenterade flera hållbara kostnadsminskningar, men finns det mod till att genomföra dem? Resultaten i skolan sjunker och förändringar behövs.

När Laxå kommun står inför stora kostnadsminskningar anser inte vi att det är lämpligt att tillsätta en ny nämnd och vi ifrågasätter arvoderingen till politisk ansvarig för landsbygd och kultur på 20 procent som funnits sedan den 1 januari 2019. Kulturnämnden ska startas upp till hösten 2019 och politisk ansvarig för landsbygd och kultur är tänkt till ordförande på tilldelad arvodering. Men vilka frågor har ansvarig hittills drivit inom landsbygd och kultur?

Annons

Annons

Vi inom Socialdemokraterna är för kultur inom alla områden, men vi anser att det kan ligga kvar under kommunstyrelsen eller flyttas tillbaka till barn- och utbildningsnämnden, det viktigaste är att lyfta ärendena till dagordningen.

Gällande Ramundergården har kommunfullmäktige beslutat om ett utökat borgensåtagande på 25 miljoner kr för att kunna genomföra renovering av ”gamla” Ramundergården. Laxå kommuns invånare är nu belånade till cirka 76 000 kronor per person utan det utökade borgensåtagandet. Vi anser att byggnation och renoveringar av Ramundergården måste bli klart. Försäljningen av Tivedsgården som gick allt för snabbt är en tickande kostnad då Laxå kommun nu hyr Tivedsgården för 175 000 kr i månaden och som beräknas pågå till mars 2020.

Ansvarsfulla och hållbara beslut behövs inför framtiden. Vi ska inte glömma att sittande regering S+MP med stöd av L och C styr med en M-KD-budget med stöd av SD-budget vilket innebär en försämring på 20 miljarder som kunde ha fördelats till välfärden i kommuner och regioner.

Therese Magnusson

Partiföreträdare (S)

Kenth Gustafsson

Arbetarekommunens ordförande (S)

Laxå

Annons

Annons

Till toppen av sidan