Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Örebro trotsar domar och planerar för att bygga i Ormesta

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett grönskande höstvetefält. /FOTO: Privat

Annons

I NA (18 juni) klargör LRF ordföranden i Örebro Per Willén det självklara: vi måste ha mat och den odlas på åkermark. Det är sedan länge förbjudet att bygga på åkermark enligt miljöbalken, även om det finns vissa undantag. Men det finns nu flera prejudicerande domar i mark- och miljööverdomstolen som förbjudit byggande på åkermark.

Trots detta fortsätter Örebro kommun att planera för sådant byggande. Men nu har även första instans mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt stoppat kommunens bygge i södra Ormesta. Trots att kommunen försökte en grov bluff och påstod att marken där inte är ”brukningsvärd jordbruksmark”. Kom då och titta! Dessbättre tillbakavisades detta av domstolen som fastställde att det är brukningsvärd jordbruksmark.

Annons

I flera tidigare prejudicerande domar har även Jordbruksverket uttalat att en mark som en lantbrukare brukar är brukningsvärd i lagens mening. Detta måste ansvariga i kommunen känna till! Som medborgare undrar man då hur många andra bluffar kommunen håller på med. Ja en uppenbar bluff är att kommunen påstod att det inte finns andra ställen att bygga bostäder på. Men även detta tillbakavisades med skärpa av domstolen som också hänvisar till länsstyrelsens i Örebro uttalande om den aktuella planen: ”Länsstyrelsen vill understryka vikten av att jordbruksmarkens värden beaktas i samband med ny bebyggelse och att kommunen vid exploatering utreder möjligheten att exploatera annan mark än jordbruksmark.”

Annons

Domstolen konstaterar att det inte framgår om den frågan ens tagits upp av kommunen och domstolen beslutar därför att planen strider mot lagen.

Vi kräver nu att politiker och tjänstemän slutar använda kommunens resurser för att planera olagliga byggen. Använd våra resurser till att planera där det är lagligt att bygga. Och vi uppmanar alla invånare i kommunen att vara på sin vakt och bevaka detta eftersom våra politiker inte verkar bry sig om vare sig lagen eller vår livsmedelsförsörjning.

Så fort kommunen planerar att bygga på åkermark och den meddelar det till närboende måste ni påtala det olagliga. Annars kan ni inte överklaga ett beslut. Det finns undantag i lagen men praxis är nu på väg att ändras.

Annons

Regeringen gav också i uppdrag till Jordbruksverket att ”redovisa det arbete som bedrivits för att underlätta kommunernas arbete med hantering av jordbruksmark i planprocessen med målet att jordbruksmark inte ska användas för byggnation, hus och vägar i strid med miljöbalken. ”

Detta måste politiker och tjänstemän även i Örebro kommun rätta sig efter – visa att ni förstår detta och stoppa alla planer på att bygga på åkermark.

Jan Pilotti

Sofia Thoresdotter

Ormesta

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan