Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Johan Gynnhammar, S, om rutavdraget: Använd pengarna bättre

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I M, KD-budgeten som röstades igenom i riksdagen bestämdes att taket för rutavdraget skulle höjas från 25 000 kronor till 50 000 kronor. /FOTO: Hasse Holmberg / TT

Bild: TT

Annons

Replik till Elisabeth Svantesson med flera 15 juli

Moderaterna skriver just i flera tidningar, inklusive NA, om sin glädje över att de tillsammans med M, KD och SD röstat fram en höjning av taket i rutavdraget från 25 till 50 000 kr per år. De menar att genom subventionering av vissa utvalda tjänster som tvätt av kläder och dammsugning så kommer efterfrågan stimuleras på så vis att sysselsättningen hos framförallt utrikes födda kvinnor kommer öka.

Ambitionen är det inget fel på. Sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor måste öka och är viktig av flera skäl. Framförallt handlar det om individens frihet men också om barnens möjligheter till goda liv vilka ökar när mamma arbetar. Som med alla kostsamma reformer måste resultaten utvärderas innan stora förändringar genomförs. I detta fall är resultaten tveksamma.

Annons

Först är det rimligt att titta på hur konsumtionen och de statliga utgifterna utvecklats över tid. 2017 uppgick de statliga utbetalningarna enligt Skatteverket (SKV) till 4,6 miljarder. Det innebar en ökning med 1,2 miljarder jämfört med 2015. Detta trots att det årliga taket hade sänkts till 25 000 kronor under perioden. Den stabila ökningen kan delvis förklaras med att antalet subventionerade tjänster utökades men framförallt så berodde det på att bara runt 2-3 procent av köparna tidigare hade haft mer än 25 000 i avdrag per år.

Annons

Statistiken visar också att de med högre inkomster oftare hade ett avdrag över 25 000 per år än andra.  

Tittar vi sen på hur strukturen av löntagare inom rutsektorn så får vi en bild av hur väl avdraget fungerar som integrationsåtgärd. Den oberoende tankesmedjan Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) har tittat på andelen kvinnor med flyktingbakgrund som arbetar inom olika sektorer. Andelen hos rutföretag är enligt SNS:s rapport snarlik den hos privat sektor som helhet men bara hälften så hög som inom lokalvård eller hemtjänst.

Till detta kan tilläggas att en undersökning från SKV visat att enbart sex procent av rutköparna tidigare hade köpt tjänsten svart (en betydligt större andel hade utfört tjänsterna själva). Även de fördelningspolitiska effekterna är tveksamma. Hellström, docent i statsvetenskap, har genom statistik från SCB visat att år 2012 så använde en mer än dubbelt så hög andel av de med höga inkomster avdraget jämfört med dem med låg inkomst. Statistiken visar också att de med högre inkomster oftare hade ett avdrag över 25 000 per år än andra.  

Annons

Det finns trots detta rimliga argument för rutavdragets bevarande så som att det stimulerat efterfrågat, skapat fler jobb och underlättat för vissa i vardagen. Men om målet är att göra vardagspusslet lättare för de med låga inkomster och få fler nyanlända kvinnor i arbete så är höjt tak fel väg att gå. De resurserna som Moderaterna vill satsa på höginkomsttagares konsumtion skulle med större nytta kunna användas för att stärka bemanningen inom kommunala välfärdsverksamheter som hemvård och förskola eller läggas på praktikutbildning riktad mot bristyrken för kvinnor utanför arbetsmarknaden.

Johan Gynnhammar

Ledamot i kommunfullmäktige (S)

Örebro

Annons

Annons

Till toppen av sidan