Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Region Örebro län stärker logistiken

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild från Hallsbergsterminalen 2016.

Annons

Örebroregionen är Sveriges demografiska mittpunkt och ligger i topp när Sveriges bästa logistikpunkter rankas. Härifrån går det att nå hela Norden inom 12 timmar. Dessutom finns 70 procent av landets befolkning inom en radie av 30 mil.

Men det finns det flaskhalsar som begränsar transporter mellan Estland, Lettland, Finland och Sverige. Projektet Baltic Loop vid Regional utveckling fick cirka 2 miljoner euro från Central Baltic-programmet för att identifiera vad som bromsar flödet av gods och passagerare och därefter utveckla förslag på lösningar som ska minimera rese- och frakttiden samt minska utsläppen. Genom effektiviserade transportflöden och kortare restider blir korridorerna mer attraktiva för nya affärer och innovationer.

Annons

Annons

Ett avancerat transportnätverk och system är allt viktigare för att säkra Örebroregionens välstånd, tillväxt och utveckling.

Projektet inriktas på tre öst-västliga transportkorridorer: Dels den norra från Örebro-Stockholm-Åbo-Helsingfors-gränsen till Rysslands, dels den mellersta från Örebro-Stockholm-Tallinn till Rysslands gräns och dels den södra från Örebro-Stockholm-Riga/Ventspils till Rysslands gräns. Tillsammans utgör korridorerna en betydande koncentration av befolkning, företag, arbetskraft, utbildning och forskning. Ett avancerat transportnätverk och system är allt viktigare för att säkra Örebroregionens välstånd, tillväxt och utveckling. Den globala konkurrensen kräver också snabbare transporttider i hela centrala Östersjön. För närvarande har de öst-västliga korridorerna inte utvecklats till sin fulla potential jämfört med förbindelserna nord-syd.

Projektet styrs av Åbo universitet för tillämpade vetenskaper och det finns totalt sex partners. Alla centrala baltiska länder är representerade: Sverige, Finland, Estland och Lettland. Region Örebro län ingår som en av fyra regionala aktörer.

Ahmed Alaeddine

Projektledare Baltic Loop, Region Örebro län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan