Annons

Annons

Annons

Annons

krönika

Www.na.se
Lena Rådström Baastad (S): Därför är Vårdcentralen i Odensbacken så bra

Svensk sjukvård håller världsklass sett till kvalitet, men på många håll finns det stora brister vad gäller tillgänglighet.

Text: 

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Många kan lära av Odensbackens vårdcentral, skriver Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas partisekreterare.

Bild: Sofie Isaksson

Annons

Vi har nog alla upplevt själva eller hört andra berätta om hur svårt det är att komma fram till vårdcentralen – än mer hur svårt det är att få en läkartid. Många känner därför en oro för om de ska få vård i tid när de väl behöver den.

... en övertro på alltifrån nya tekniska lösningar till olika driftsformer.

Trots tillgänglighetsproblemen har debatten om svensk sjukvård under lång tid präglats av en övertro på alltifrån nya tekniska lösningar till olika driftsformer. Det räcker inte på långa vägar.

Missförstå mig rätt: det finns säkert potential i teknikutvecklingen även på sjukvårdsområdet och absolut inspiration att hämta från olika sätt att driva verksamheten. Men det har inte hjälpt hittills, och kommer inte att göra det i framtiden heller.

Annons

Offentlig sektor i allmänhet och svensk välfärd i synnerhet står inför stora rekryteringsbehov. Enligt beräkningar från finansdepartementet kommer det till år 2026 behövas 31 000 fler medarbetare i vården, 48 000 i äldreomsorgen och 47 000 i barnomsorg och skola.

Annons

Men det räcker inte enbart med mer pengar – det måste också vara attraktivt att jobba i välfärden.

Här kommer politiken behöva skjuta till mer resurser för att säkerställa en god kvalitet i välfärden. Men det räcker inte enbart med mer pengar – det måste också vara attraktivt att jobba i välfärden. Fler måste vilja utbilda sig till välfärdsjobb, och fler av de som utbildar sig måste vilja stanna kvar.

Att vi har en sjukvård i världsklass är tack vare vårdpersonalen och deras kunskap och engagemang. Det är genom satsningar på alla de som jobbar i vården som vi också kan komma till bukt med de problem som finns.

Just den vårdcentralen har tidigare haft sina utmaningar, men har sedan några år vänt utvecklingen till bra tillgänglighet ...

Det senare blev extra tydligt för mig när jag gjorde ett studiebesök på vårdcentralen i Odensbacken för några veckor sedan. Just den vårdcentralen har tidigare haft sina utmaningar, men har sedan några år vänt utvecklingen till bra tillgänglighet och en personal som både söker sig dit och vill stanna kvar.

När jag frågar verksamhetschefen vad det är som gjort att de kunnat vända utvecklingen får jag svaret: ett tydligt ledarskap som satsar på arbetsmiljön. Det handlar helt enkelt om att personalen ska trivas så pass bra att de vill stanna kvar, och att man på så sätt säkerställer en god bemanning på både kort och lång sikt.

Annons

Annons

... alltifrån tydlig schemaläggning till att fördela ansvar och hjälpa varandra.

Det är tydligt att ett sådant tydligt ledarskap finns på vårdcentralen i Odensbacken. Där jobbar de nämligen systematiskt med arbetsmiljön, och där det ingår alltifrån tydlig schemaläggning till att fördela ansvar och hjälpa varandra. Det är tydligt att personalen trivs både på arbetsplatsen och med varandra. Spindeln i nätet är verksamhetschefen, som verkligen personifierar insikten av hur viktigt det är att personalen måste må bra för att de ska kunna nå resultat.

I grund och botten är detta inte några revolutionerande åtgärder, utan snarare beprövade metoder som bygger på sunt förnuft och mångårig erfarenhet. Det unika för Odensbackens vårdcentral är nog snarare att det är så systematiskt och uttalat långsiktigt.

För att lyckas lösa rekryteringen till välfärdsjobben är arbetsmiljön och förutsättningarna att kunna göra ett meningsfullt arbete extremt viktigt. Då krävs ett tydligt ledarskap, med bra chefer som låter sina medarbetare göra det de är bäst på. Där har många mycket att lära av hur just vårdcentralen i Odensbacken tagit sig an sin uppgift.

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraternas partisekreterare

Annons

Annons

Till toppen av sidan