Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Satsa på balanserad tillväxt stället för större flygplats

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu växer motstånden mot en utbyggnad av Örebro flygplats.

Annons

Nerikes Allehanda (13/11) rapporterar om prospektering av en utbyggnad av Örebro flygplats. Kommunalrådet Lennart Bondesson förklarar att man från kommunens sida vill ”kratta manegen” för att om möjligt öka fraktflyget vilket vore bra för tillväxten i Örebro. På en direkt fråga vad han tänker om klimatet svarar han att han ser en målkonflikt mellan klimat och tillväxt. Då gäller det att handla så smart som möjligt och det smartaste tycks vara att satsa på utbyggnad. Och vips var målkonflikten borta!

Resultatet av den politiken kan mycket väl bli att utsläppen ökar

Reportaget ger anledning till reflektion över hur kommunen hanterar den målkonflikt mellan tillväxt och klimat som Lennart Bondesson i ett kort ögonblick ändå tyckte sig se. En teknik tycks vara att låta en del av den kommunala organisationen satsa på klimatmål samtidigt som en annan del av organisationen satsar på tillväxtmål. Om Tekniska nämnden tar ansvar för sopsortering så kan Örebro flygplats AB (som ägs av kommunen och regionen) tillåtas satsa på fraktflyg vilket antas ha en positiv effekt på tillväxten – om än till priset av ökade utsläpp. Resultatet av den politiken kan mycket väl bli att utsläppen ökar.

Annons

Annons

Ett annat sätt att hantera målkonflikter tycks vara att dela upp målen i kortsiktiga och långsiktiga. Tillväxtmålet formuleras som ett kortsiktigt mål. Lennart Bondesson understryker att det är bråttom –”det är vår avsikt att det ska gå fort, att vi har flera etableringar klara redan till våren”. Klimatmålet är långsiktigt – i kommunens hållbarhetsplan är målet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2030 – alltså om 11 år.

...om kommunen fäster vikt vid klimatmålen så borde man fråga sig om Örebro ur ett klimatperspektiv har råd med en flygplats ...

De flesta inser att om satsningar görs på kortsiktiga tillväxtmål så äventyras de långsiktiga klimatmålen. Vi måste redan nu minska utsläppen och inte investera i ökade fossila utsläpp. Vi föreslår ett alternativt sätt för kommunen att hantera målkonflikten – nämligen att balansera målen mot varandra. Låt oss kalla det hållbar tillväxt. Acceptera att satsningar på klimatet kan medföra att tillväxten inte maximeras – åtminstone inte i det korta perspektivet.

Lennart Bondesson ställer två alternativ mot varandra som tycks utesluta alla försök till balansering. Han konstaterar att om vi inte investerar i tillväxt utan ”tänker bort flygplatsen” (?) så mister vi 500 jobb. Därmed tycks frågan vara avgjord. Men om kommunen fäster vikt vid klimatmålen så borde man fråga sig om Örebro ur ett klimatperspektiv har råd med en flygplats och hur stor den i så fall får vara. Vi ser inte att man på allvar har utrett den frågan.

Annons

I dag kostar Örebro läns flygplats AB 100 miljoner om året varav skattebetalarna står för 40 miljoner.

Annons

Redan en enkel kontroll av antal sysselsatta vid företag som är lokaliserade vid flygplatsen visar att siffran 500 personer är kraftigt överdriven. Av de som arbetar på flygplatsen återfinns de flesta på godsterminaler som TNT och DHL. Det finns inte skäl att tro att dessa jobb skulle försvinna om flygplatsbolaget (med 40 anställda) skulle avvecklas. Transportbehovet upphör inte och flygtransporterna skulle tas över av lastbil och järnväg, något som Lennart Bondesson själv konstaterar i reportaget. Han spekulerar i att det kan leda till större utsläpp men tycks inte ha något belägg för detta.

I dag kostar Örebro läns flygplats AB 100 miljoner om året varav skattebetalarna står för 40 miljoner. Till detta måste läggas notan för miljön som är i storleksklassen 100 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Effekterna på sysselsättningen är osäkra.

Nu vill Lennart Bondesson satsa på mer tillväxt. Vi vill tro att det finns ansvarsfulla politiker som värnar klimatmålen och som säger stopp.

Jan Greve

Cecilia Hessel

Lotta Lemte

Anna Redner

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy