Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Göra rätt billigare än superbussar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En ritning med ett förslag på linjesträckning för framtida superbussar i Örebro.

Annons

Replik

I debattartikel i NA den 22 november skriver kommunalrådet Ullis Sandberg och regionrådet Nina Höijer att BRT (Bus Rapid Transit) löser trafikproblemen i Örebro och är även en vinst för bilister och för miljön. Vidare skriver de att det tar längre tid att åka buss än bil på grund av de många stoppen.

Dagens trafikproblem uppstår i stort sett bara under rusningstid med köer som följd. Trängselproblemen och framkomligheten i trafiken har under senaste tiotalet år påverkats av politiska trafik- och infrastrukturbeslut i kombination med avsaknaden av långsiktiga planer för hur man logistiskt skall lösa trafiken i Örebro stad. Man klagar på att framkomligheten borde förbättras för kollektivtrafiken, men tar samtidigt beslut om åtgärder som försämrar trafikrytmen och framkomligheten. Med följd att det tar ännu längre tid att transportera sig genom staden för all trafik.

Annons

Annons

Åtgärder som medfört merkostnader i kollektivtrafiken med åtskilliga miljoner kronor per år.

Byggandet av farthinder, avsmalning av gator, sänkta hastigheter från 70 till 50 och från 50 till 30, borttagande av grön våg, med mera påverkar trafikflödet. Det borde väl vara självklart för alla. De långsiktiga målen att öka kollektivresandet motverkas av kortsiktiga lösningar och plottrande av åtgärder. Åtgärder som medfört merkostnader i kollektivtrafiken med åtskilliga miljoner kronor per år.

Satsningen på nytt linjenät 2010/2012 planerades öka trafikproduktionen med 60 procent, skattesubventionen med 60 procent och resandet skulle öka med 30 procent. När jag år 2013 analyserade utfallet visade det sig att produktionen hade ökat med cirka 60 procent, skattesubventionen hade ökat med mer än 100 procent och resandet hade ökat med cirka 5 procent. Varje ny årsresenär kostade därmed cirka 80 000 kronor årligen.

Det nya linjenätet och trafikeringen har brister som långt tidigare borde ha rättats till.

Jag har på senare år efterfrågat aktuell resandestatistik, intäkter och kostnader. Länstrafikens svar har varit att det inte går att få fram uppgifterna eftersom deras uppföljningssystem inte fungerar. Hur kan detta vara möjligt? Det nya linjenätet och trafikeringen har brister som långt tidigare borde ha rättats till. Har Länstrafiken och Örebro kommun gjort en seriös analys och uppföljning av trafikbeslutet från 2010? Det borde göras innan beslut tas om införandet av BRT-system.

Annons

BRT-systemet anser politikerna skall lösa dagens trafikproblem. Jag anser att BRT-system inte passar in i dagens infrastruktur och trafikflöden. Införandet av BRT bidrar snarare till ökad trängsel och längre köer.

Annons

I Örebro är trafiktoppen cirka 1,5 timmar på morgonen och cirka 2,5 timmar på eftermiddagen. Det är inte tillräckligt för att hela dagar köra med Superbussar!

Dessutom har Örebro Region och Örebro kommun ansträngd ekonomi och har svårt att leverera inom sina basfunktioner. Att då satsa på ett så stort och osäkert projekt är inte försvarbart. Lösningen av trafikflöden och logistikproblemen borde komma före eventuellt införande av BRT. BRT-system är lämpliga att införa i städer som är betydligt större än Örebro och staden måste även ha en infrastruktur och ett trafiknät som passar för en sådan lösning. När resandet är så stort att vanliga ledbussar med femminuterstrafik är fullsatta under stor del av dagen kan det vara ekonomiskt försvarbart att satsa på BRT-system. I Örebro är trafiktoppen cirka 1,5 timmar på morgonen och cirka 2,5 timmar på eftermiddagen. Det är inte tillräckligt för att hela dagar köra med Superbussar! Har break even-analyser genomförts för projektet?

Börja därför med att lösa dagens trafiksituation med dagens busspark och ta fram bra långsiktiga trafikplaner.

GRiT-system (Gör Rätt i Trafiksystemet) borde istället genomföras. Gör rätt saker i rätt tidsordning. Börja med att ta fram en långsiktig trafikplan för att lösa onödig genomfartstrafik genom staden. Skapa stråk för förbifarter och stråk för ringleder så att man når andra områden i staden utan att behöva köra genom centrum. Ett dåligt exempel är hur kommunen har misslyckats med att skapa ett bra stråk mellan centrum-Ladugårdsängen-Sörbyängen-Universitetet-centrum.

Annons

Annons

Jag har sedan slutet av 80-talet saknat bra långsiktiga planer för hur framtida infrastrukturen skall utformas för framtidens kollektiv-, bil- och godstrafik. Börja därför med att lösa dagens trafiksituation med dagens busspark och ta fram bra långsiktiga trafikplaner. När det är gjort kan det vara aktuellt att på nytt se över om det är försvarbart med BRT-system i Örebro. Jag anser att eventuellt beslut om införande av BRT-system med Superbussar skulle vara förhastat och är i dagsläget inte den rätta lösningen. Örebro är för liten stad, har för litet bussåkande och har i dagsläget olämplig infrastruktur.

Per Åke Ek

fd ansvarig tjänsteman för all kollektivtrafik i Örebro kommun och Stadsbussarna samt ansvarig militärt för landsvägs-, järnvägs- och flygtrafik inom ettav Sveriges större Försvarsområden med två flygplatser och fem järnvägsstationer.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy