Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Örebro får växtvärk när tätorten sväller

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Aktionsgruppen för bevarande av linje 6 ställer frågor till Örebro kommun.

Bild: Gabriel Rådström

Annons

Vi skattebetalare i Tybble-Eklunda-Sörby-Sörbyängen har successivt sedan i somras blivit medvetna om att Örebro stänger ned busstrafiken för oss. Efter kraftiga protester, namninsamlingar, uppvaktningar och informationsmöten begränsades indragningen till morgon och kväll under vardagar samt lördagar och söndagar. Vi fick behålla buss mellan kl 9 och 15 helgfri måndag – fredag, tack vare att det fanns busskapacitet, men inte som linje 6, utan linje 68! Innebörden av att få buss på grund av busskapacitet är att möjligheterna att arbets- och studiependla så gott som omöjliggörs. Medborgarna beskärs också på sina möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter på kvälls- och helgtid.

Vad gäller den aviserade linjesträckningen har vi synpunkter, som vi kommer att föra fram i annat sammanhang.

Annons

Annons

En storsatsning planeras på snabba linjer, vilket kräver skattemedel, inte enbart från kommun och landsting, utan även statliga skattemedel.

När tiden närmar sig för nedläggningen av linje 6 genom Sörbyängen presenterar kommun/landsting den ena ändringen efter den andra beträffande busstrafiken, både avseende stadstrafiken och landsbygdstrafiken. En storsatsning planeras på snabba linjer, vilket kräver skattemedel, inte enbart från kommun och landsting, utan även statliga skattemedel. Storbussarna kommer även att medföra att tidigare reserverade medel för oskyddade trafikanter på Hertig Karls Allé ianspråktas och således inte kommer det tänkta behjärtansvärda ändamålet till del. Om det finns något vällovligt i denna ryckiga planering så har det inte – trots utåtvisad tillräcklig politisk enighet – lyckats beslutande myndigheter att sälja in sina idéer, utan det förefaller jäsa alldeles ordentligt. Särskilt illa rimmar kommande förändringar med miljökrav, jämställdhetsmål och omtanken om de mest oskyddade trafikanterna.

Aktionsgruppen har inför de styrande i regionen argumenterat för behovet av linje 6, samt konsekvenser på individ- och gruppnivå av indragningen av buss nr 6 i den nuvarande sträckningen. Aktionsgruppen har granskat beslut och beslutsunderlag, utan att finna tillfredsställande svar. Vi frågar oss:

Vilka resenärer gynnas av snabbare bussturer?

Annons

Vilka resenärer gynnas av nuvarande gångavstånd till busshållplats?

Har planeringsmålet om 400 meter till busshållplats i stadstrafiken tagits bort? I så fall, när?

Annons

Finns det en konflikt mellan snabbare bussturer och behållande av nuvarande gångavståndsnorm till busshållplats?

Varför har inte regionens pensionärsråd fått lämna synpunkter inför de beslutade förändringarna? Hur har organisationer som företräder äldre och handikappade fått komma till tals?

Mycket tack vare enskildas initiativ har bussfrågan sent omsider fått ett ökande utrymme i media.

I beslutsunderlaget har vi noterat att beslut har fattats i vetskap om att det missgynnar jämställdhet mellan kvinnor och män. Mot bakgrund av det sagda är det aktionsgruppens mening att de förändringar, som är aviserade att genomföras brister i lämplighet. Men det är främst lagligheten vi skulle ha kunnat invända emot, eftersom vi i vår genomgång inte funnit att det presenterats ett tillfredsställande beslutsunderlag. När det blev uppenbarat att Fredrik Eliassons beslut räknades som verkställighetsbeslut och inte som delegationsbeslut hade besvärstiden redan löpt ut.

Mycket tack vare enskildas initiativ har bussfrågan sent omsider fått ett ökande utrymme i media. En aktiv mediebevakning på ett tidigare stadium skulle ha ökat medborgarnas möjligheter att göra sina röster hörda. Att myndigheter, som finansieras av våra skattemedel, ex officio satsar mer på information inför konkreta förändringar och även hur enskilda medborgare ska kunna göra sina röster hörda inför dessa förändringar står högt på vår kravlista!

Aktionsgruppen för bevarande av linje 6

Birgitta Lertséus

Gunilla Hammarland

Maud Österlund

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy