Annons

Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
BRT-system och superbussar är en ekonomisk katastrof

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Per Åke Ek skriver om kostnaderna för det planerade BRT-systemet i Örebro.

Annons

BRT-utredningen 2015 bedömer att 530 miljoner kronor behövs till byggandet av BRT-linjer. Cirka 200 miljoner tillkommer därutöver för åtgärder i närområden. Merkostnader för bussar, trafikproduktion, anpassning av bussdepå och verkstäder med mera har inte beräknats. Stadsbussarna har totalt cirka 7 miljoner betalande årsresor på hela linjenätet.

Malmös BRT-system är infört på linje 5 med cirka 5 miljoner årsresor före BRT. Linjen trafikeras i dagsläget med 5-minuterstrafik under topptid och 7,5 minuter på dagtid.

BRT-utredarna beräknar att det totala resandet kommer att öka med cirka 10 procent som helhet i Stadsbusstrafiken. Ökningen beräknas bli 10 - 30 procent på BRT-stråk, medan övriga linjer får en betydligt lägre resandeökning. Det innebär att resandet kommer att öka från cirka 7,0 till 7,7 miljoner årsresor. En ökning med 700 000 resor på ett år.

Annons

Annons

Investeringen på 730 miljoner kronor innebär i så fall att Örebro Region och Örebro kommun investerar cirka 730 000 kronor för varje ny resenär.

Om man räknar med att varje ny resenär i medeltal gör 2,5 resor per dag under vardagar innebär det att 1000 nya resenärer börjar åka buss i BRT-systemet. Förmodligen är det färre än 1000 personer eftersom resor även görs under helger och även någon gång på kvällstid. Investeringen på 730 miljoner kronor innebär i så fall att Örebro Region och Örebro kommun investerar cirka 730 000 kronor för varje ny resenär. Sju hundratrettio tusen!, som kan bli ännu mer med alla oförutsedda kostnader. Dessutom finns ingen redovisning på hur driftkostnaderna kommer att påverkas. Även här kan det bli merkostnader. Finns det någon politiker som kan, eller vill, försvara att skattemedel går till projekt som i stort sett inte ger någon positiv effekt och dessutom skapar ytterligare problem i trafiken, försämrar miljön samt dränerar Örebro kommun och Region Örebro på kapital?

Väldigt många innevånare kommer att reta sig på ett dåligt genomtänkt projekt som dessutom i flera fall saknar konsekvensanalyser.

Enligt BRT-utredningen görs 9 procent av vardagsresor med buss och 54 procent görs med bil. Om resandet med buss ökar med 10 procent blir den nya andelen 9,9 procent för buss och 53,1 procent för bil. Som exempel tar jag all fordonstrafik på Rudbecksgatan. Enligt utredningen passerar 16 000 - 20 000 fordon/vardagsdygn på Rudbecksgatan före BRT. Om alla nya bussresenärer var enmansbilåkare blir det nya antalet 15 733 - 19 667 fordon/dygn. En förändring som inte kommer att märkas. På samma sätt blir det i andra BRT-stråk. Resultat som däremot mycket tydligt kommer att märkas är längre bilköer och försämrad miljö. Väldigt många innevånare kommer att reta sig på ett dåligt genomtänkt projekt som dessutom i flera fall saknar konsekvensanalyser.

Annons

Annons

Det finns potential till att göra förbättringar i nuvarande trafikeringssystem och även till att reducera kostnader.

Nuvarande linjenät och trafikeringen av nätet har en del brister. En del linjekopplingar, linjesplit och trafikering är ineffektiva och bör justeras. Dagens ledbussar och normalstora bussar klarar även en kommande resandeökning på 10 procent och behöver inte bytas ut till Superbussar. Det finns potential till att göra förbättringar i nuvarande trafikeringssystem och även till att reducera kostnader.

Ovan redovisade fakta borde vara tillräckliga för att lägga BRT-projektet i malpåse. Mycket mer skulle kunna påtalas, men här finns inte utrymme för det.

Om man ändock vill testa utfallet av ett BRT-system kan det göras med befintlig fordonsflotta och i nuvarande infrastruktur. Fatta i så fall beslut om en prövotid där gator skyltas om så att bussfiler skapas, gator enkelriktas samt att andra åtgärder vidtas för att ”simulera” BRT-systemet. Dock att bussfilerna ligger i höger körfält istället för vänster körfält. Om BRT-simulering görs får man ett bra test på utfallet i ett realt BRT-system.

Per Åke Ek

fd kollektivtrafikansvarig tjänsteman i Örebro kommun samt militärt ansvarig för flyg-, landsvägs- och järnvägstransporter inom ett av Sveriges större Försvarsområden med två flygplatser och fem järnvägsstationer.

Annons

Annons

Till toppen av sidan