Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Liberalerna: Nytt år, nya möjligheter!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett arbete är vägen in i samhället. Foto: Tomas Oneborg/TT

Annons

Liberalerna är ett parti som värderar medkänsla, ansvar och solidaritet högt. Som samhälle måste vi ta ansvar för mer än oss själva.

I Örebro kommun har vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden ansvar för, som namnet avslöjar, kommunens vuxenutbildning men även viktiga delar som integration och SFI samt försörjningsstöd. Möjligheten att söka ekonomiskt bidrag i form av försörjningsstöd är en viktig del i att vi som samhälle visar solidaritet för den enskilde.

Varje ansökan om försörjningsstöd har en unik historia bakom sig. Det tar dock inte bort det faktum att vi som samhälle ska ställa tydliga krav på att den enskilde så snabbt som möjligt ska ta sig till egenförsörjning. Den som kan jobba ska jobba.

Annons

Jag kan dock inte se att Örebro kommun har ekonomi att göra avsteg från den riksnorm som tagits fram och beslutats av regeringen.

Annons

Varje år bestämmer regeringen vilken nivå som försörjningsstöd ska ligga på, för 2020 räknades riksnivån upp med 1,9 procent. En rimlig uppräkning. I Örebro har det socialdemokratiska styret ett extra tillägg för barn upp till 1 år och barn på 3 år. Jag förstår motiveringen till att vilja ge mer speciellt när det är barn inblandade. Jag kan dock inte se att Örebro kommun har ekonomi att göra avsteg från den riksnorm som tagits fram och beslutats av regeringen.

Tuffa tider kräver tuffa prioriteringar och skolan behöver mer resurser, samt att arbetsmarknadsåtgärder för föräldrarna är det bästa man kan göra för barnen.

Ett ytterligare tillägg på riksnormen som det socialdemokratiska styret infört i Örebro kommun till en kostnad av 4–5 miljoner årligen är bidrag till personer som inte tagit sig ur försörjningsstöd efter 6 månader. Örebro kommun har haft ett extra tilläggsbelopp till personer som varit i försörjningsstöd längre än 6 månader. Tilläggsbeloppet har varit 400 kr per hushåll med barn och 200 kr per hushåll utan barn. Detta föreslår nu Socialdemokraterna att man tar bort. Det är ett beslut jag och Liberalerna stödjer. Liberalerna och Moderaterna har sedan en tid tillbaka drivit att detta extratillägg ska avskaffas. 4–5 miljoner hade gjort skillnad inom skolan eller i skapandet av fler yrkesutbildningar som ger arbete.

Annons

Annons

Föräldrar behöver ett arbete att gå till och barn behöver få uppleva att deras föräldrar är inkluderade i samhället.

Vi Liberaler anser att Örebro kommun behöver förbättra sin språkundervisning men också individanpassa den och ge möjlighet till mer praktik. Det behövs också ett tydligare fokus på arbete i kombination med språkutbildning. Fler människor som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver beredas möjligheten till inkludering och egen försörjning. Föräldrar behöver ett arbete att gå till och barn behöver få uppleva att deras föräldrar är inkluderade i samhället. Vi bryter inte utanförskap genom bidrag utan att hjälpa människor att lyckas i samhället.

År 2020 ska vara ett år präglat av nya chanser och möjligheter till egenförsörjning. 

Johanna Reimfelt

Liberalerna, ledamot vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan