Annons

Annons

Annons

Örebro

Debatt
Byggnadsnämnden sköter sitt jobb

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Restaurang Mojo på Stortorget i Örebro har en skylt som Byggnadsnämnden reagerat mot.

Bild: Robban Andersson

Annons

Svar

... till Wilhelm Sundman och Karolina Wallström, NA 28 januari.

Byggnadsnämndens uppdrag i Örebro kommun är att bland annat ansvara för bygglov och att utföra tillsyn av skyltning. Verksamheten styrs av lagstiftning i Plan- och bygglagen där vi är skyldiga att tolka och följa det befintliga regelsystemet och även är tillsynsmyndighet.

Vi har också uppdraget att reformera det befintliga regelsystemet inom vårt verksamhetsområde där det är möjligt.

Plan- och bygglagen beskriver krav på bygglov för skyltning inom detaljplanelagt område med ett stärkt krav vad gäller på eller i anslutning till bebyggelseområde som är särskilt värdefull ur historisk eller kulturhistorisk synpunkt.

Annons

På samma sätt krävs bygglov för byte av fasad inom detaljplanelagt område.

Annons

Byggnadsnämnden har ett självklart krav på att följa lagar och i det här fallet överklagades beslutet och Mark- och miljödomstolen fastställde Byggnadsnämndens beslut.

I det förekommande fallet med skyltningen vid restaurang Mojo så har det varit kontakt med näringsidkaren vid mer än femton tillfällen och samtal har då förts om bland annat storlek på skylt. Kommunens stadsantikvarie har under processen var mycket involverad och utifrån sitt uppdrag yttrat sig vad gäller skyltning. Näringsidkaren har då lovat att ta fram en skylt som tog hänsyn till de intentionerna. Det som hände var att inga hänsyn togs och skylt sattes upp innan något bygglov var beviljat.

Vad gäller den i debattartikeln uppmärksammade fasadändringen på en av Behrns fastigheter så är det uppenbart att Plan- och bygglagen kräver bygglov för fasadbytet och där krävs även varsamhet i förändringen. Byggnadsnämnden har ett självklart krav på att följa lagar och i det här fallet överklagades beslutet och Mark- och miljödomstolen fastställde Byggnadsnämndens beslut.

I det ena fallet togs beslutet i fullständig enighet och i det andra fallet med en mycket tydlig majoritet.

En viktig fråga är naturligtvis om det är relevans i de regler som gäller bygglovspliktiga åtgärder och hur de efterlevs. Kraven som finns Plan- och bygglagen är tvingande för en byggnadsnämnd att följa men i vissa fall finns det utrymme för tolkningar och bedömningar. Stadsbyggnadsförvaltningen i Örebro har tillgång till tjänstepersoner med mycket hög kompetens och som Byggnadsnämndens ordförande är jag mycket trygg i de tolkningar och bedömningar som görs och tjänstepersonernas professionalitet.

Annons

Annons

Det är också läge att påpeka att de i debattartikeln påtalade ärendena har byggnadsnämnden i sin helhet tagit ställning till båda. I det ena fallet togs beslutet i fullständig enighet och i det andra fallet med en mycket tydlig majoritet.

Undertecknad har under mer än trettio år varit företagare i Örebro och har mycket goda erfarenheter av kontakten med kommunen. Det har nästan alltid funnits en mycket hög servicenivå och en tydlig professionalitet i de kontakterna.

Anders Hagström

Byggnadsnämndens ordförande

Örebro kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan